Možno práve takýmto pozdravom v kannadčine sa v utorok o 19:00 začne v UPeCe beseda s pátrom Erikom Mathiasom SJ, zakladateľom indickej misie pre nedotknuteľných.

Už ako mladý novokňaz sa páter Erik rozhodol pre cestu misionára. Hneď po vysviacke spolu s ďalším novokňazom odišiel do dediny Pannur na sever Indie, kde spolu prevzali faru. Práve tu zažil ešte ako seminarista jeden kľúčový zážitok, vďaka ktorému sa rozhodol pre oblasť Indie.

…raz v noci, keď bol na fare, zaklopali na dvere dvaja mladí manželia. Žena bola vo vysokom štádiu tehotenstva a dieťa sa už začalo pýtať na svet. Prosili miestneho farára, aby ju odviezol do 18 km vzdialeného mesta Manvi, lebo mala problémy a nemohla porodiť doma. Farár to však odmietol s tým, že už je noc. Mladým jezuitským študentom bolo ženy ľúto, a tak ju naložili na voz ťahaný volmi a išli do mesta. Tam však už nestačili prísť. Zomrela žena a aj práve narodené dieťa…

Páter Erik prichádza do Európy druhýkrát za posledných 10 rokov a bude rozprávať nielen o svojej misii, ale aj o dobrovoľníkoch, ktorí tam už chodia 9 rokov a pomohli postaviť budovu, ktorú pomenovali po slovenskom novicovi Tomášovi Munkovi, ktorého fašisti zastrelili v koncentračnom tábore. Slovenská budova sa volá Ghuru Bhavam T.M. ( Dom učiteľov Tomáša Munka)

Dozviete sa aj o tom, že aj v Indii sa dá snívať a že spolu s Bohom sa tam dejú každý deň zázraky. A aj keď je páter Erik človekom, ktorý ovláda viaceré jazyky, prednáška bude tlmočená do angličtiny.

Tak tešíme sa na Vás! ನಾವು ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ!

PS: Len pre Vás https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=njGUPDiz75I#t=11