Pán nás volá k hľadaniu. K hľadaniu najcennejšieho pokladu, k hľadaniu Jeho tváre – tváre, ktorá sa tajomným spôsobom zjavuje v Eucharistii. Príď očistiť svoj zrak a pripravuj sa na to najkrajšie stretnutie s Kristom z tváre do tváre, aby si mu mohol ako Tomáš s jasným zrakom v jednoduchosti vyznať: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20, 28)

Do diára si môžeš zaznačiť dátum 6. – 8. december 2013, počas ktorého budeme spolu s hosťom Igorom Kráľom, SVD tvoriť spoločenstvo s hlavným Hostiteľom. :)
Téma je tentokrát inšpirovaná 8. veršom z 27. žalmu: V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár.“
Prihlás sa na: http://3da.upc.uniba.sk/index.php/akcie/aktualna-3da