Každý človek pozná základy etiky, teda slušného správania sa v spoločnosti. No ak sa máme zamyslieť nad bioetickými otázkami, nie je to pre nás vždy také jednoduché.

Práve preto sa v pondelok, 7.10.2019, začal cyklus troch prednášok „Bioetika 21. storočia“, v ktorej nám náš ctený hosť, uznávaný lekár a odborník v oblasti bioetiky, prednosta ÚZE SZU, predseda EtK MZ SR, Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD, bude každý mesiac objasňovať niektoré bioetické problémy a podnecovať nás k premýšľaniu nad vecami.

V prvej prednáške p. profesor vysvetľoval, čo sú chiméry. Vedci z rôznych krajín sveta sa pokúšajú vypnúť v zvieratku gén, vložiť do embrya nejaký ľudský gén a vytvoriť tak zvieratko, z ktorého by sme si v prípade potreby mohli odobrať „náš“ ľudský orgán. Zatiaľ sa podarilo vložiť do myši potkanie bunky. U niektorých vedcov prevláda túžba vytvoriť napr. prasiatko s ľudskou obličkou. Lenže ešte nie je daná problematika vyskúmaná tak, aby vedeli vložiť ľudské bunky len do obličky a aby sa nenachádzali nikde inde. Ak by sa napríklad ľudské bunky dostali do mozgu alebo do rozmnožovacej sústavy zvieraťa, dostali by sme sa do nebezpečenstva. Ocitli by sme sa v situácii, ktorá nie je prebádaná a nepoznáme dopad na našu spoločnosť.

Aj keď téma, ktorú sme rozoberali bola vážna, pán profesor do nej vniesol humorného ducha a celý večer sa niesol v príjemnej atmosfére. Ďakujeme za objasnenie danej problematiky a podnecujúce otázky a srdečne Vás všetkých pozývame na ďalšie stretnutie, kde sa dozvieme niečo viac o téme: Geneticky modifikovaní ľudia?