Duchovné

Dvadsiata piata 3DA

Duchovné

„Otče náš, ktorý si na nebesiach…“ Tak často sa modlím túto modlitbu, tak často ju počujem, tak často oslovujem Boha slovom „Otče,“ ale uvedomujem si vlastne, že Boh je môj OTEC? Som o tom v hĺbke svojho vnútra presvedčený? Som presvedčený o tom, že mi nie…

Pozvánka na Alfa kurz

Duchovné

Srdečne pozývame na kurz ALFA, ktorého sa zúčastnilo 24 miliónov ľudí v 169 krajinách sveta. Čo je Alfa kurz? Alfa kurz je otvorená šanca pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť kresťanskú vieru. Každé stretnutie začína pohostením, kde je príležitosť lepšie sa spoznať,…

Duchovné cvičenia v každodennom živote

Duchovné

Žijúc svoje každodenné povinnosti si málokto môže dovoliť „komfort ticha“ viacdňových duchovných cvičení. UPeCe ti preto ponúka možnosť zažiť 30-dňové ignaciánske DC formou hodinovej meditácie denne a skupinkového stretnutia týždenne ako 7-mesačný „projekt“ duchovného rastu, sebapoznania a prehĺbenia vzťahu s Bohom. Začíname v…

kurz mužskej spirituality a otcovstva – BOŽÍ BOJOVNÍK

Duchovné

Keď sa obzrieme okolo seba v našich náboženských komunitách, všimneme si, že prevládajú najmä ženy. Mužov nachádzame v malých počtoch. Keď sa popýtame v školách, koľko detí žije aj so svojim otcom, s prekvapením zistíme, že ich je málo. Tam, kde aj deti…

Stretko aj pre Teba

Duchovné

Animátori sa snažia vytvoriť v UPeCe priestor, kde aj Ty môžeš prežiť svoje študentské roky jedinečným spôsobom. Spravidla dvojica animátorov vedie skupinku cca 8 – 10 študentov, ktorí sa raz za týždeň stretávajú na stretku. Je to čas, kedy každý z nás môže…

Prijímaj, rozdávaj, miluj…

Duchovné

Prijímaj, rozdávaj, miluj… Náš život je sled okamihov, ktoré z nás formujú ľudí. Meníme sa, dospievame, rastieme, padáme, vstávame, nabádame, váhame,… Občas sami pochybujeme o tom, či miesto, na ktorom sa nachádzame, je to správne. Či to, čo robíme, má zmysel. Či sme…

Neboj sa byť sám sebou!

Duchovné

Určite sa častokrát prispôsobuješ situáciám, v ktorých sa nachádzaš. Meníš sa. Dotváraš svoju osobnosť. Snažíš sa byť zaujímavejším. Si skrátka iným človekom. Nie si to ty. Ale prečo to všetko vlastne robíš? Je v tom skrytý zmysel? Pomáha ti to nejako? Neťaží ťa…

Duchovné cvičenia s Igorom Kráľom pre študentov z UPeCe

Duchovné

“Buď pripravený zdôvodniť a obhájiť nádej, ktorá je v nás!” (porov. 1 Pt 3,15) >>> Dátum: 29. september (štvrtok večer) – 2. október 2016 (nedeľa obed)  Exercitátor: P. Igor Kráľ SVD Miesto: Exercičný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra Cena: 35 eur pre študentov UPeCe sv….

„Ja som cesta, pravda a život.“ (Jn 14, 6)

Duchovné

Pozývame ťa na pôstnu duchovnú obnovu pre mladých mužov vo veku od 16 – do 30 rokov, ktorí chcú v tichu rehoľného domu a v modlitbe stráviť čas s Pánom. Uvažovať o svojej životnej ceste, nad pravdou a životom podľa evanjelia. „Ja som…

Duchovné cvičenia aj pre Teba – vysokoškoláka

Duchovné

Využite ďalšiu príležitosť a prihláste sa aj vy na Duchovné cvičenia pre vysokoškolákov! Kedy? 11.-14. február 2016 Kde? Nitra – Kalvária Cena 30 eur za celý pobyt aj so stravou Téma: „Preplavme sa na druhý breh“ (porov. Lk 8, 22) Názov témy pochádza…