Pozývame mužov aj ženy vo veku od 18 do 30 rokov na formačný kurz zameraný na vybudovanie vlastného silného ľudského charakteru a hlbšieho duchovného života. Tento kurz ponúka témy, ktoré rozvíjajú našu ľudskú a kresťanskú osobnosť.

Primárne sa bude venovať týmto témam:

Akú mám povahu a čo s ňou?

Aké mám dary a ako ich rozvinúť?

Ako sa môžem cvičiť v základných čnostiach?

Ako si budovať osobný vzťah s Bohom – Najsvätejšou Trojicou?

Ako objaviť svoje povolanie (manželstvo, kňazstvo alebo zasvätenie) a ako ho dobre zrealizovať?

Ako sa dá modliť rôznymi spôsobmi?

Ako sa dobre spovedať a ako si nájsť duchovné vedenie?

Ako dobre prežiť sv. omšu a stretnutie s Ježišom v Eucharistii?

Kto je pravý priateľ a ako možno žiť v malom spoločenstve?

Ako žiť povolanie ku svätosti v dnešnom svete?

Kedy? Od 27.02.2018,  každý utorok, v trvaní 8 týždňov

Kde? UPeCe Bratislava, Malá sála

O koľkej? 18:30 – 20:50

Ako sa prihlásiť? Najlepšie cez formulár UPeCe https://goo.gl/rjasf4

alebo na email: rastozelenay@grobnet.sk

Prednášajúci: vdp. PhLic. Rastislav Zelenay (pôsobiaci vo farnosti Dubová pri Modre)

t. č.: 0908 856 059, e-mail: rastozelenay@grobnet.sk

Tešíme sa na Vás