Úplné odpustky sú snáď najväčším zo všetkých darov, ktoré sme my ľudia schopní dať. Keby ste počas života kúpili niekomu desať drahých áut, trebárs mercedesov, je to stále neporovnateľne málo oproti večnému životu. A pritom ako veľa peňazí by ste na také auto potrebovali! Čo tak pomodliť sa, len krátko, na úmysel duší v očistci? Tvojich úprimných 7 minút modlitby = niečí večný život. Tu ľudská matematika zlyháva.

V týchto dňoch sa naša pozornosť viac ako inokedy sústreďuje na cintoríny. Všetci cestujeme domov alebo do rodiska svojich rodičov, aby sme sa na chvíľu zastavili a venovali tichú spomienku tým, ktorí už nie sú medzi nami. Pred nami sú dva špeciálne dni.

Sviatok všetkých svätých (1. november) nám pripomína ľudí, ktorí už prešli nebeskou bránou a teraz žijú s Bohom. Teda nielen tých svätých, ktorých máme v cirkevnom kalendári, ale úplne všetkých, našich predkov, známych aj neznámych ľudí, ktorí po skončení statočného života na zemi prišli do neba. Na túto slávnosť nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých (2. november). V  tento deň si osobitne spomíname na tých našich zosnulých, ktorí sú pre svoje nedokonalosti v stave očistenia a my im môžeme pomáhať svojimi modlitbami za nich, či účasťou na sv. omši. Pri návšteve cintorínov zapaľujeme sviečky pri kríži či na hroboch. Svetlo zapálenej sviečky je znakom nesmrteľnosti duše a Božieho milosrdenstva. Je to prianie, ktoré symbolizuje lásku človeka na zemi s prosbou pre zosnulého: A svetlo večné nech mu svieti.

A ako to teda je s tým získavaním odpustkov?

  1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých (2.11.) nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Otčenáš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Potrebné je splniť aj tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému (v praxi to môžeme vykonať tak, že si vzbudíme ľútosť nad svojimi hriechmi). Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1.11.) až do polnoci určeného dňa.

  1. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne v čase od 1. do 8. novembra. Rovnako ako v prvom prípade, je potrebné splniť tri vyššie uvedené podmienky.

Keby si mohol pre svojho kamaráta dokonca aj ťažkou niekoľkohodinovou prácou získať hoci iba jeden mercedes, tak by si sa na to podujal, všakže?