O situácii, v ktorej sa naša krajina nachádza, asi už netreba veľa hovoriť. Chceme vás však pozvať k tomu, aby sme ako kresťania namiesto nadávania na súčasnú vládu, okrem dôležitého vyjadrenia svojho postoja na občianskych zhromaždeniach, zaujali aj postoj modlitby.

Ako povedal vo svojej reakcii na aktuálne spoločenské dianie arcibiskup Stanislav Zvolenský: „Tma sa nedá vyhnať tmou, iba svetlom.“

Pozývame vás priniesť svetlo kresťanskej lásky tam, kde vládne tma a spoločne sa v modliť za našu krajinu. Za našu vládu, opozíciu, za obete, pozostalých aj za tých, ktorí za tými činmi stoja. Veríme, že modlitba má moc meniť veci a srdcia ľudí. Len si predstavte tie stovky, tisíce či desaťtisíce ľudí naprieč celým Slovenskom. Zjednotení v tú istú hodinu pre jeden jediný cieľ: modliť sa za svoju krajinu

Preto vás pozývame pripojiť sa k iniciatíve Desiatok za Slovensko a každý večer o 22:00 sa pomodliť desiatok ruženca tam, kde sa práve nachádzate. Za Slovensko sa takto budeme modlievať až do 25. marca, 30. výročia sviečkovej manifestácie.

Nadviažme na tých, ktorým osud Slovenska nebol ľahostajný!