Srdečne pozývame na diskusiu s otcom arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, ktorú bude moderovať Štefan Chrappa.
Diskusia je určená pre širokú verejnosť, jej cieľom je povzbudiť najmä študentov vo viere, aby lepšie vnímali hlboké teologické i historické korene svojej viery; aby našli odpovede na otázky ktoré ich trápia, aby boli hrdí (vo veľkej pokore) na svoju vieru.

Kedy? 13. február 2020 o 19:00

Kde? Veľká sála UPeCe

VIAC INFO