Pán je pastier a ja som …

Kedy: 13. Február – 16. Február 2014
Duchovné cvičenia začínajú vo štvrtok podvečer (príchod najlepšie do 17,00) a končia v nedeľu obedom
Kde
: Exercičný dom pri Misijnom dome Matky Božej, Kalvária 3, Nitra
Plná penzia je zabezpečená. Treba si so sebou doniesť Bibliu a spacák. Poplatok za duchovné cvičenia je 45 eur (z toho našim študentom uhradí čiastku 15 eur UPC). Študenti majú prednosť pred pracujúcimi.
Kapacita
: 32 ľudí
Exercitátor: P. Igor Kráľ SVD

Prihlasovanie na duchovné cvičenia bolo z dôvodu naplnenia počtu účastníkov ukončené.

Duchovné cvičenia si vyžadujú seriózny prístup. Prvým serióznym krokom pred prihlásením sa na duchovné cvičenia by teda malo byť sústredené prečítanie si všetkých informácií uvedených na tejto stránke.

V minulom storočí v jednej ruskej provincii bohatí ľudia chránili svoj majetok najímaním ľudí, ktorí ho mali strážiť počas nocí. Ich úlohou bolo kráčať okolo majetku a dávať naň pozor. Jednej noci Rabbi Naftalis sa prechádzal po kraji jedného takéhoto panstva, keď vbehol do výhľadu jednému mladému mužovi – strážnikovi, ktorý práve vykonával obhliadku. Rabbi sa ho opýtal: „Za koho tu kráčaš, mladý muž?“

Strážnik mu odpovedal meno majiteľa pozemku a tiež sa opýtal: „A vy, Rabbi, za koho kráčate vy?“ Toto slovo zasiahlo Rabbiho ako letiaci šíp natoľko, že až po chvíli dokázal odpovedať: „V tejto chvíli za nikoho…“

Potom sa ho Rabbi opýtal: „Nechceli by ste sa pracovať v mojich službách?“

„Bolo by mi cťou, Rabbi,“ odpovedal mladý strážnik. „Ale čo by bolo náplňou mojej práce?“

Rabbi odpovedal: „Pravidelne by si mi pripomínal, za koho by som mal kráčať, aby som na to nezabúdal…“

A za koho kráčaš ty?

Duchovné cvičenia sú čas, kedy chceme dať Bohu priestor, aby nám pripomenul, v koho službách by sme mali byť.

 Čo sú duchovné cvičenia?

Výrazom „Duchovné cvičenia“ označujeme akýkoľvek spôsob spytovania si svedomia, rozjímania, kontemplovania, ústneho i duchovného modlenia sa a iné duchovné činnosti… Podobne ako prechádzať sa, kráčať a bežať sú telesné cvičenia, práve tak sa volajú duchovnými cvičeniami všetky spôsoby prípravy a naladenia…Duchovné cvičenia dávajú hlbšie poznanie seba samého. Dnes je to o to dôležitejšie, že súčasný človek vplyvom sústredenia sa iba na viditeľné a dočasné, sa ťažko dokáže zahľadieť na seba, aby poznal svoju skutočnú veľkosť a opravdivú biedu.

Duchovné cvičenia pomáhajú tomu, kto si ich robí, vidieť neporiadok svojho života, hĺbku hriechu i jeho ničivú silu, ktorá problematizuje všetky najdôležitejšie vzťahy: vzťah k Bohu i k sebe samému, a tiež k blížnym a k svetu. Ten, kto si robí Duchovné cvičenia (exercitant) tým, že vchádza do seba objavuje často zlé motívy svojho správania, vášne, ktoré ho ničia, zranenia i urážky. Robí to preto, aby s týmto všetkým prišiel k Ukrižovanému Ježišovi, aby sa mu odovzdal a vystavil hĺbku svojho srdca jeho premieňajúcej sile.

Veľkou prednosťou Duchovných cvičení je to, že poznávanie seba samého sa v nich deje nie na základe čisto ľudskej vízie človeka alebo na základe moderných psychologických techník, ale – vo svetle Božieho slova a vždy v atmosfére modlitby. Najdôležitejším uzdravujúcim, terapeutom a hovorcom nie je samotný exercitant, ale Boh sám sa spásonosne „dáva spoznať nábožnej duši a pritúli ju k sebe, aby ho milovala a chválila, usmerňujúc ju na cestu, na ktorej mu v budúcnosti bude lepšie slúžiť“ (DC 15).

Podstatným prvkom duchovných cvičení – popri poznaní seba samého – je učiť sa modlitbe. Exercitant sa v duchovných cvičeniach učí okrem modlitby spytovania svedomia predovšetkým meditácii a evanjeliovej kontemplácii. V nich sa vždy vychádza z Božieho slova, aby v jeho svetle videl svoju konkrétnu situáciu a aby dovolil Božiemu slovu zhodnotiť seba a posilniť sa tým, že sa dostáva k úprimnému a srdečnému rozhovoru s nebeským Otcom, Božím Synom a s Pannou Máriou.

Vďaka takto chápanej a praktizovanej modlitbe môže človek postupne dozrievať k tomu, aby sa stal slobodným – nie podľa svojich chúťok a sebeckých predstáv života – ale podľa skutočnosti, ktorou je Boh sám, Boh plný krásy, dobroty a lásky.

Duchovné cvičenia pomáhajú k správnemu a zodpovednému rozhodnutiu sa pre životný stav, alebo k obnove života, či k prehĺbeniu života viery.

Podmienky pre dobré prežitie času Duchovných cvičení:

  1. Úprimná túžba prežiť Duchovné cvičenia z náboženských pohnútok.
  2. Samozrejmou podmienkou účasti je úplná dobrovoľnosť a osobné rozhodnutie sa pre ne.
  3. Aspoň počiatočná skúsenosť rozjímavej modlitby a príprava na duchovné cvičenia dlhšou dennou modlitbou.
  4. Duchovné cvičenia sa dotýkajú životných problémov človeka, preto je potrebná aj určitá schopnosť analyzovať a vysloviť svoje city, hnutia, vnútorné konflikty a ťažkosti, osobitne tie, ktoré by vzbudzovali určité strachy a obavy.
  5. Nutnou podmienkou je tiež postoj byť otvoreným pred sebou i exercitátorom a byť ochotný deliť sa s ním o vnútorné zážitky.
  6. Podstatnou podmienkou dobrého urobenia si duchovných cvičení je vnútorná sústredenosť a zachovanie úplného mlčania.
  7. Dobré prežitie duchovných cvičení si žiada zrelosť a psychickú a fyzickú rovnováhu, preto sa duchovných cvičení môžu zúčastniť dospelí a zdraví ľudia.