V dňoch 19. 9. – 22. 9. 2019 vás pozývame na duchovné cvičenia s Igorom Kráľom pre študentov z UPeCe, ktorých mottom bude citát zo sv. písma “Ustavične sa radujte v Pánovi!” (Flp 4,4)

Dátum: 19. september (štvrtok večer) – 22. september 2019 (nedeľa obed)

Exercitátor: P. Igor Kráľ SVD

Miesto: Exercičný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra

Cena: 40 eur pre študentov UPeCe sv. Jozefa Freinademetza, 50 eur pre pracujúci starší dorast UPeCe

Veková hranica: do 30 rokov Kapacita: 25 ľudí

Bližšie info a prihlasovanie: filipanom4.4@gmail.com

Podmienka k účasti: psychické zdravie, skúsenosť pravidelného modlitbového života a odhodlanie byť 3 dni v tichu

Podmienkou je zúčastniť sa celých troch dní cvičení (od úplného začiatku vo štvrtok večer do úplného konca v nedeľu obed).

Počas troch dní v silenciu a modlitbe sa necháme doprevádzať na našej ceste viery postavou sv. apoštola Pavla. Duchovné cvičenia sú priestorom stíšenia, stretnutia s Pánom a obnovy túžby po svätosti.

„Človek je stvorený, aby chválil Boha, nášho Pána, vzdával mu úctu a slúžil mu, a takýmto spôsobom si spasil dušu; a ostatné veci na povrchu zeme sú stvorené pre človeka, aby mu pomáhali dosiahnuť cieľ, pre ktorý je stvorený.“ (Sv. Ignác z Loyoly)