Každý z nás niečo hľadá. V škole, práci, vzťahoch… Až sa napokon ukáže, že najdôležitejšie je v živote nájsť Boha. Seba a Boha. Práve toto Ti chcú umožniť 30-dňové Duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly.

Hoci každodenné povinnosti našich čias nám nedovoľujú „len tak odísť“ na mesiac do ticha, UPeCe ponúka možnosť zažiť ich ako 7-mesačný „projekt“ duchovného rastu, sebapoznania a prehĺbenia vzťahu s Bohom cez hodinovú meditáciu každý deň a stretnutie v skupine s exercitátorom 1x týždenne (vždy v utorok).

Začíname už 10.10.2017 o 19:00. Keďže počet účastníkov je limitovaný, bude dobré prihlásiť sa čím prv o. Jánovi na e-mail: jburdasj@gmail.com