Nikto z nás nemusí pochybovať, že nás Boh volá svojimi deťmi. Boli sme stvorení na „Boží obraz“, pretože nás nekonečne miloval skôr, ako stvoril čokoľvek iné. Už od počiatku sme boli v jeho plánoch. Avšak keď hľadíme na svoje životy, niekedy sa nám môže zdať, že Božia logika s nami je celkom nelogická.  On na chudobných hľadí ako na bohatých, na plačúcich ako na tých, ktorí budú potešení, a kde vládne sila, tam musí byť prítomná aj krehkosť.

Pôstne obdobie sme začali slovami: „Prach si a na prach sa obrátiš.“ To je trošku iné stvorenie ako stvorenie na „Boží obraz“. Omnoho ťažšie sa to nielen počúva, ale aj žije. Sami ste určite zažili chvíle, kedy ste do svojej práce vložili všetku energiu, čas a napriek tomu prišiel neúspechprehra. Vtedy sa len ťažko verí, že Boh to takto chcel. No nezabúdajme, že nielen my, ale aj On spoznal svoju slabosť visiac na kríži. Ten krutý príbeh každý z nás pozná, ako sa nevinný stal vinným, ako sa láska stala hriechom kvôli nám. No Boh paradoxu nedopustil, aby krehkosť zostala v príbehu osamelá. Prichádza Božia moc, ktorá všetko mení a dopĺňa, aby sa Ježiš nakoniec stal víťazom. Boh chce doplniť aj Teba. Tvoju jednoduchosť svojou Božou všemohúcnosťou a Tvoju krehkosť svojou Božou mocou a milosťou.

Neboj sa objaviť svoju krehkosť, lebo len v nej nájdeš svoju silu.

 

„Zomrel na kríži v slabosti, ale z Božej moci je živý. Aj my sme slabí, ale pre vás budeme spoločne s ním žiť z moci Božej.“ (2 Kor 13,4).

……………………………

O ľudskej krehkosti, zápasoch i o odovzdanosti Pánovi

hosť – salezián Marián Husár

 

Čo? 28. 3DA (duchovná obnova pre mladého kresťana).
Kde? UpeCe Bratislava
Pre koho? mladí do 30 rokov (prosíme akceptovať)
Odporúčaný príspevok:  5€ študent, 10€ neštudent
Prihlasovanie: do 7.3. 2018 23:59

 

Program

POZOR ZMENA! V dôsledku udalostí, ktoré sa dejú na Slovensku, nemôžeme byť ani my ľahostajní a chceme sa „postaviť za slušné Slovensko.“ Piatkový program sa posunul.

Piatok 9.11.

 • 16:00 – Registrácia
 • 18:15 – Krížová cesta
 • 19:00 – Svätá omša (úvod do témy)
 • 20:30 – Večera
 • 21:00 – Skupinky
 • 22:00 – Taizé
 • 23:00 – Tichá adorácia
 • 00:00 – Presun Sviatosti do kaplnky
 • Kompletórium
 • 03:00 – Korunka Božieho milosrdenstva

Sobota

 • 08:00 – Ranná modlitba
 • 08:15 – Raňajky
 • 09:00 – 2. Prednáška
 • 10:00 – Tichá adorácia
 • 11:00 – Skupinky
 • 12:15 – Obed
 • 14:00 – 3. Prednáška
 • 15:00 – Skupinky
 • 16:00 – Tichá adorácia, Sv. spoveď
 • 17:00 – Sv. spoveď
 • 17:30 – Svätá omša (4. Prednáška)
 • 19:00 – Večera
 • 20:00 – Krížová cesta
 • 21:00 – Tichá adorácia v kaplnke
 • 22:00 – Služba požehnávania
 • 00:00 – Presun sviatosti do kaplnky

Nedeľa

 • 08:00 – Raňajky
  * pre tých , ktorí sa ponáhľajú sv. omša v kaplnke
  (raňajky vás počkajú ;-))
 • 08:45 – Neformálny záver víkendu
 • 10:00 – Svätá omša (5. Prednáška)
 • ……… – Obed (po omši) + Upratovanie po obede

PROGRAM 3DA PDF – aktualizovaný