Viac informácií http://dobrypastier.sk/event-items/jezis-uzdravuje/

Predpokladaný program zhromaždenia:

14:45h Chvály – Spoločenstvo Dobrého pastiera
15:30h Vyučovanie na tému – Geoff a Gina Poulter
16:00h Svedectvá
16:30h Príhovorné modlitby za účastníkov, príležitosť svätej spovede, modlitba za vyliatie Ducha Svätého
19:30h Sv. omša – pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko
20:30h Ukončenie stretnutia