1. Nevieš čo so svojim voľným časom?
2. Kupovanie vianočných darčekov Ťa už naozaj nebaví?
3. Máš chuť zašportovať si ale nechce sa ti ísť behať vonku do tej zimy?

Ak Ťa tieto otázky prinútili k rozmýšľaniu, asi bude nasledujúca informácia práve pre Teba!

Prečo? Lebo v sobotu 12.12.2015 od 8:00 sa vo veľkej sále UPeCe uskutoční dlhoočakávaný florbalový turnaj, na ktorom určite nesmieš chýbať!
Vyskladaj si svoj dreamteam, príď zabojovať o lákavé ceny a ukáž, čo je v Tebe.
Všetky dôležité informácie o turnaji ako aj o registrovaní sa dozvieš už čoskoro.

Teší sa na Teba Športový tím UPeCe!