Aj tento rok sa v UPeCe budú konať formačné kurzy v prevedení o. Rasťa Zelenaya.

Prvý kurz:

Pozývame aj slobodných mužov aj ženy a tiež mladších manželov na Kurz – Ako žiť Stvoriteľovo povolanie byť mužom a povolanie byť ženou?

Budeme sa spoločne zamýšľať nad tým, ako to myslel a plánoval Stvoriteľ s mužom a ako so ženou. V čom spočíva pravá mužnosť a pravá ženskosť? Ako prežívať otcovstvo a ako materstvo? V čom sú rozdielni muži a ženy a ako sa majú vzájomne dopĺňať podľa Božích zámerov? Striedavo si budeme preberať témy raz o mužovi a druhý raz o žene. Muž ako živiteľ, ako ochranca, ako vodca a ako kňaz. Žena ako slnko domácnosti, ako srdce rodiny, ako mužova spoločníčka a ako prvá vychovávateľka vo viere.

Kedy? od utorka 11.10.2022. [v čase 18:30] – každý utorok – 10x.


Druhý kurz:
Muž – Boží bojovník, alebo ako žiť pravú mužnosť, mužskú spiritualitu a otcovstvo.

Tento formačný kurz ponúka výchovu k čnostiam mužskej spirituality a otcovstva. Prevedie nás analýzou krízy mužnosti a otcovstva a ponúkne nám vhodnú terapiu. Budú témy o mužskej a ženskej nábožnosti, o zdravej bojovnosti, o budovaní solídneho ľudského základu, o poslaní muža ako živiteľa, vodcu, ochrancu a kňaza, o deformáciách otcovstva a o úcte k Bohu Otcovi, o odovzdávaní mužnosti a viery z otca na syna… Kurz je určený len pre mužov, ktorí sú alebo ešte slobodní alebo už sú otcami mladších ešte školopovinných detí.

Kedy? od 6.10.2022 [v čase 18:30 – 19:50] – každý štvrtok – 10x.


Oba kurzy vedie kňaz Mgr. PhLic. Rastislav Zelenay, autor viacerých publikácií na tému mužskej spirituality. Tejto oblasti sa venuje už 23 rokov.

Oba kurzy sa budú konať v UPeCe Bratislava – Mlynská dolina, miestnosť – Malá Sála.

Na oba kurzy sa viete prihlásiť na emaili rastozelenay@grobnet.sk alebo t.č. 0908856059.