Formačný tím pozýva na dva formačné kurzy:

Prvý kurz:

Ako si vybudovať pevný ľudský  charakter a hlboký duchovný život s Bohom?

V tomto kurze bude celkovo desať tém: – akú mám povahu a čo s ňou, – ako rozvíjať vlastné dary a talenty, – ako sa cvičiť v ľudských čnostiach, -môj osobný vzťah k Otcovi, Synovi a ku Svätého Duchu, – ako sa správne modliť, – spoveď, sväté Prijímanie a duchovné vedenie, – skutky telesného a duchovného milosrdenstva, – aké životné poslanie som dostal: manželské povolanie, kňazské povolanie a zasvätené povolanie, – ako žiť v malom spoločenstve, – ako robiť apoštolát.

Kedy? od stredy 15.02.2023. [v čase 18:30] – každú stredu – 10x.


Druhý kurz:

Biblickí muži a ich mužnosť aj otcovstvo

Čo sa môžeme naučiť od biblických mužov v oblasti mužnosti a otcovstva? Adamova tragédia, Ábelová nábožnosť, záchranca Noe, Abrahámova poslušnosť, biblická bojovnosť u Jakuba, Samsona, Dávida, múdrosť Jozefa v Egypte, vodca Mojžiš, priatelia JonatánDávid, svätý Jozef, spolupráca mužov troch mudrcov z východu…

Kedy? od štvrtka 16.02.2023. [v čase 18:30] – každý štvrtok – 10x.


Oba kurzy vedie kňaz Mgr. PhLic. Rastislav Zelenay, autor viacerých publikácií na tému mužskej spirituality. Tejto oblasti sa venuje už 23 rokov.

Oba kurzy sa budú konať v UPeCe Bratislava – Mlynská dolina, miestnosť – Malá Sála.

Na oba kurzy sa viete prihlásiť na emaili rastozelenay@grobnet.sk alebo t.č. 0908856059.