Pozývame Vás na oslavu patróna nášho UPeCe – sv. Jozefa Freinademetza. Slávenie začneme v stredu 29.1. o 19:00 sv. omšou. Pripravené je tiež divadlo z Freinademetzovho života, agapé a zábava až do druhého dňa.

Všetci ste srdečne pozvaní…. :)
A keďže na druhý deň si treba aj oddýchnuť, vo štvrtok otvoríme až o 18:00