Bratislavská kapela Almara nedisponuje ani jedným čistokrvným Bratislavčanom. Hudobníci z celého Slovenska sa náhodne stretli až tu v hlavnom meste, aby si mohli zahrať piesne, ktoré patria obohraným platniam a prvým miestam hitparád rokov minulých. Z času načas sa vyskytne aj nejaká vlastná inštrumentálka. Každú pieseň, ktorú si kapela vyberie do svojho repertoáru, sa však snažia nainfikovať „almarovskou pridanou hodnotou“. Ak máte chuť na jazz a pridružené žánre, tak hľadajte starú skriňu v UPeCe.