Tento mesiac musíme našej pravidelnej akcii pozmeniť názov z Libressa Hudobného na Libresso Ľudové. Bude totiž iné, ako všetky doposiaľ. Bude ľudové, bude tanečné, bude veselé a do toho všetkého Vám do tanca bude hrať koordinátori Janko a Dano a ich kapelníci. Príďte 21. 11. vo štvrtok v tradičnom čase o 18:00 vrznúť si na ľudovú nôtu..