Nemáš ešte všetky sviatosti a chcel by si ich prijať?

Katechézy v Univerzitnom Pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza sú stretnutia, ktoré prebiehajú raz týždenne počas akademického roka určené pre vysokoškolských študentov, resp. pracujúcich. Sú prípravou na prijatie tzv. iniciačných sviatostí. To znamená krstu, svätého prijímania, svätej spovede a sviatosti birmovania.

Príprava na sviatosť krstu trvá 2 roky. Na ostatné sviatosti trvá príprava rok. Katechézy začnú začiatkom októbra. Budú prebiehať v utorok alebo v stredu v podvečerných hodinách.

V prípade nejakých nejasností alebo otázok píšte na koordinatori@upc.uniba.sk

Sviatosť je viditeľný prejav neviditeľnej Božej milosti. Boh túži svoju lásku k nám ukázať aj navonok. A práve cez iniciačné sviatosti nám Boh dáva ponuku, prijať lásku, ktorú nám Boh ponúka.

Krst: Krstom sa stávame Božími deťmi, súčasťou spoločenstva – Cirkvi. Je to sviatosť, pri ktorej nám Boh zmýva všetky hriechy. Je bránou ku všetkým ostatným sviatostiam.

Sväté prijímanie: Ježiš Kristus je Boh, ktorý v čase prišiel na túto zem a zjavil nám Boha, ktorý túži byť s nami. Práve vo svätom prijímaní nám ponúka sám seba.

Birmovanie: Cez túto sviatosť zostupuje na nás Duch Svätý, ktorého nám prisľúbil Ježiš Kristus. Je zároveň vedomím potvrdením svojej rozhodnutia žiť životom Božieho dieťaťa.

Krstom prijímam Boha a otváram sa jeho ponukám, ktoré mi dáva, aby som mohol žiť životom v plnosti. Svätým prijímaním prijímam Krista, Božieho Syna, ktorý zjavil Boha a jeho lásku. Vo sviatosti birmovania som obdarovaný potrebnou milosťou, aby som sa mohol zapojiť do misijného poslania, ktorým Kristus poveril svojich učeníkov.