Pozývame aj mužov aj ženy (slobodní alebo žijúci v manželstve s mladšími ešte školopovinnými deťmi) na Kurz – Ako si vybudovať pevný ľudský charakter a hlboký duchovný život s Bohom?

Bude celkovo desať tém:

  1. Akú mám povahu a čo s ňou.
  2. Ako rozvíjať vlastné dary a talenty.
  3. Ako sa cvičiť v ľudských čnostiach.
  4. Môj osobný vzťah k Otcovi, Synovi a ku Svätého Duchu.
  5. Ako sa správne modliť.
  6. Spoveď a sväté Prijímani, duchovné vedenie.
  7. Skutky telesného a duchovného milosrdenstva.
  8. Aké životné poslanie som dostal: manželské povolanie, kňazské povolanie a zasvätené povolanie.
  9. Ako žiť v malom spoločenstve.
  10. Ako robiť apoštolát. Príďte sa formovať na opravdivých ľudí a na horlivých kresťanov.

Prednášajúci: kňaz PhLic. Mgr. Rastislav Zelenay.

Kedy? Od 12.1.2021. [v čase 18:00] – každý utorok – 10x.
(V prípade núdzového stavu sme podelení do skupiniek najviac šesť ľudí.)

Kde? UPeCe, Bratislava – Mlynská dolina, miestnosť – Malá sála.

Ako sa prihlásiť? Na email: rastozelenay@grobnet.sk alebo na t.č.: 0908856059.