Tento formačný kurz ponúka výchovu k čnostiam mužskej spirituality a otcovstva podľa vzoru biblických mužov. Prejdeme si vzorové i slabošské stránky biblických mužov v ich úlohách živiteľa, ochrancu, vodca, kňaza a tiež v prežívaní otcovstva. Príďme si do hĺbky premeditovať veľkolepé postavy ako Adam, Ábel a Kain, Noe, Abrahám, Jakub, Jozef Egyptský, Mojžiš, Samson, Dávid, Šalamún a tiež novozákonnú postavu sv. Jozefa i sv. apoštolov Petra a Pavla.

Kurz je určený LEN PRE MUŽOV, ktorí sú alebo ešte slobodní alebo už sú otcami mladších ešte školopovinných detí.

Kurz vedie kňaz Rastislav Zelenay, autor viacerých publikácií na tému mužskej spirituality (ako Francois de Joseph).
Kedy? každý štvrtok v čase 18:00 – 19:50 počnúc dňom 27.2.2020

Kde? UPeCe, Bratislava, Malá sála.

Ako sa prihlásiť? Email: rastozelenay@grobnet.sk t. č.: 0908 856 059.

Prednášajúci: kňaz Mgr. PhLic. Rastislav Zelenay.