Novinka!

Čo? Kurz pre manželov, snúbencov, páry i jednotlivcov, kňazov, rehoľníkov i laikov a širokú verejnosť.

Kde? Misijný dom verbistov, Kalvária, Nitra

Kedy? 28.-31.1. 2018

Prednášajúci? Otec Ján Štefanec, bývalý správca UPeCe v Bratislave

Dobrá komunikácia je základom nielen pre dobrý partnerský vzťah, ale pre fungovanie v akomkoľvek prostredí, či sa jedná o rodinu, pracovisko, spoločenstvo, farnosť. Aj zasvätený život prináša so sebou výzvy, na ktoré odpovedať, nie je vždy jednoduché. To, ako zvládame komunikáciu, ovplyvňuje naše vzťahy navzájom, s predstavenými a so všetkými ktorým slúžime. Vedieť účinne riešiť konflikty, byť mediátorom v ťažkých situáciách, poradiť si s prekonávaním bariér vo vzťahoch atď. je túžbou každého človeka. Kurz ponúka množstvo podnetov, praktických cvičení, ako pracovať na sebe a rásť v komunikačných schopnostiach.

Prihlasovanie: http://program.verbisti.sk/6/komunikacia-a-riesenie-konfliktov-kurz-pre-knazov-reholnikov-reholne-sestry-laikov

Viac informácií o ďalších kurzoch a obnovách: http://program.verbisti.sk/