Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislavskom UPeCe pod vedením pátrov verbistov (P. Milana Tomana, Stanislava Orečného a Tomáša Baleju) ako aj ďalších členov z rôznych rehoľných komunít. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť.

Viac informácií nájdeš na stránke kurzsamuel.sk

Prihlásiť sa je možné do 10. októbra 2021.