Kurz Ty si Jeho obraz je určený pre mladých mužov od 18 rokov. Jeho súčasťou je modlitba, prednáška, adrenalín, zážitok, aktivita, zdieľanie sa o viere a spiritualite a zážitok spoločenstva.

Každý človek, a teda aj muž, je stvorený na obraz Boží, je volaný k tomu, aby nachádzal svoju zrelosť, silu, ale i bohatstvo v Pánovi. A práve tieto dary chceme objavovať a naplno žiť.

Celosť, zrelosť a hľadanie cesty, ako sa Mu stať podobným čo najviac v reálnom živote, má byť ovocím tohto kurzu.

Kurzom sprevádza verbista P. Tomáš Gerboc SVD.

Prihlásiť sa môžete mailom na: thomas.gerboc@gmail.com