Pozývame všetkých, ktorí túžia mať raz krásne manželstvo a požehnanú rodinu. Kurz je vhodný aj pre slobodných, ktorí si ešte len hľadajú životného partnera, je vhodný aj pre mladé manželské páry a najmä môže pomôcť tým párikom, ktoré už nastúpili cestu vzájomného spoznávania sa a zvažujú raz manželský zväzok.

  1. Podľa čoho si vyberať svojho životného partnera (-ku)? Načo je dobré snúbenecké obdobie?
  2. Krása manželského zväzku a vôľové rozhodnutie chcem, sľubujem a prisahám..
  3. Dar intímneho života a jeho prežívanie v Božom duchu.
  4. Ako prežívať otcovstvo a vyhnúť sa trom deformáciám – despota, nedbanlivec a dobrák?
  5. Ako prežívať materstvo s poslaním ženy ako prvej vychovávateľky vo viere?
  6. Ako vytvárať krásne kresťanské ovzdušie vo vlastnej rodine?
  7. Výchova deti príkladom a rozvíjanie ľudských čností a prijímanie Božej milosti.
  8. Ako možno prežívať v rodine chudobu, chorobu a ba aj smrť vlastného dieťaťa.
  9. Otvorenosť rodiny pre iné rodiny, pre farnosť a spoločnosť.

Kedy? od 12.10.2021 [v čase 18:30 – 19:50] – každý utorok – 9x

Kde? UPeCe Bratislava, Malá sála

Prihlásenie: rastozelenay@grobnet.sk alebo t.č.0908856059.