17. UPeCe púť do Medjugorje

V dňoch 29. 7. – 7. 8. 2019 (spolu 10 dní) vás pozývame už na 17. ročník „UPeCe“ púte do Medžugoria na 30. Medzinárodné modlitbové stretnutie mladých – Mladifest, ktorého témou bude tento rok citát zo sv. písma “Nasleduj ma!” (Mk 10,21).

Dátum: 29. júl (pondelok večer) – 7. august 2019 (streda ráno)

Duchovný sprievod: b. Peter Vician OFMCap.

Miesto začiatku i konca púte: UPeCe sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave

Cena: základná cena 200 €, +polpenzia 15 € (5-6x raňajky, obed – nepovinné), +komplexné cestovné poistenie 18 € (nepovinné)

Doprava: klimatizovaným autobusom

Bližšie info a prihlasovanie: do 20.7.2019
https://medjumladifest.webnode.sk/pute/mladifest-2019/

Kontakt: medju.mladifest@gmail.com

Z programu:  kúpanie v mori a na vodopádoch, účasť na programe Mladifestu, ranné/nočné výstupy s modlitbou ruženca/krížovej cesty na Podbrdo, Križevac, modlitba Liturgie hodín, budovanie spoločenstva zábavou i službou, denná sv. omša, možnosť prijať sviatosť zmierenia, spoločný aj individuálny program. Program púte môže byť doplnený aktuálnou ponukou v Medžugorí (napr. možnosť zúčastniť sa na zjavení vizionárov, prednáške o posolstve P.Márie, svedectva v Cenacolo, návšteva „Hradu“ a pod.).

„Drahé deti, ako matka, ktorá pozná svoje deti, viem, že túžite po mojom Synovi. Viem, že túžite po pravde, po pokoji, po tom, čo je čisté a nie falošné. A preto sa ja, ako matka, skrze Božiu lásku obraciam k vám a pozývam vás, aby ste sa modlili čistým a otvoreným srdcom a takto sami od seba spoznáte môjho Syna – jeho lásku, jeho milosrdné srdce. Môj Syn vo všetkých veciach videl krásu. On hľadá dobro vo všetkých dušiach, dokonca aj to malé, skryté, aby odpustil zlo. A preto, deti moje, apoštoli mojej lásky, pozývam vás, aby ste sa mu klaňali, aby ste mu neprestajne ďakovali a aby ste boli hodnými. Pretože on vám hovoril božské slová, slová Boha, slová, ktoré sú pre všetkých a naveky. Preto, deti moje, žite radosť, prívetivosť, jednotu a vzájomnú lásku. To je to, čo potrebujete v dnešnom svete. Takto sa stanete apoštolmi mojej lásky. Takto budete vydávať svedectvo o mojom Synovi tým správnym spôsobom. Ďakujem vám.“

Posolstvo Kráľovnej Pokoja, 2.apríl 2019