Stále usmiateho ste ho mohli stretávať v priestoroch UPeCe počas uplynulého roka. Ak práve nesedel na recepcii, určite sa nachádzal hneď vedľa, u technikov a niečo opravoval. Takého poznáme Miloša v modrom koordinátorskom tričku. Kde je teraz? Ako sa má?

Ahoj, Miloš! Ubiehajú posledné hodiny tvojej koordinátorskej služby, tak nám prezraď ako sa máš? Čím teraz žiješ?

Celý rok koordinátorskej služby bol veľmi náročný vo viacerých oblastiach. Či už v oblasti rozdelenia času medzi povinnosti, záujmy a potreby, ale aj v prekonávaní seba v mnohých oblastiach, v ktorých som sa cítil menej komfortne. Tak som sa snažil oddýchnuť si počas týchto prázdninových dní, načerpať nové sily a zvyknúť si na nový režim. :) Mám sa fajn a som vďačný za obrovskú skúsenosť, ktorú som mohol zažiť. Prinieslo mi to veľa cenných skúseností a zážitkov, na ktoré budem veľmi rád spomínať.

 

Mal si nejaké mylné predstavy o službe koordinátora/fungovaní UPeCe, ktoré sa výrazne líšili od reality?

Nepovedal by som, že som mal mylné predstavy. Myslím si, že som si celkom dobre vedel predstaviť, čo ma malo čakať. Mal som aj skúsenosť so 17. generáciou a videl som, čo všetko bolo potrebné zabezpečiť. Prekvapilo ma však to množstvo povinností, ktoré sú skryté a pritom ich majú koordinátori na starosti. Veľkou neznámou bola pre mňa forma spolupráce so správcom o. Stankom. Nevedel som, čo mám od toho čakať, ale obavy sa vôbec nenaplnili. Naučili sme sa spolu komunikovať a spoločne viesť UPeCe.

Minulá generácia nám hovorila, že byť koordinátorom je ťažšie ako byť v manželskom zväzku, lebo v manželstve sa musíš dohodnúť s jedným a v koordinátorstve so štyrmi. Dvaja z minuloročných koordinátorov už do manželstva vstúpili, ale nepýtal som sa ich, či je toto tvrdenie pravdivé. :) Ja som bral toto tvrdenie na ľahkú váhu, ale odkomunikovať všetky potrebné záležitosti medzi nami piatimi bolo niekedy ťažšie, ako som predpokladal, hlavne počas hektickejších období roka, keď sme museli riešiť viacero akcií naraz. Avšak je to cenná skúsenosť a lekcia komunikácie.

Čo tímy, v ktorých si sa predtým angažoval? Chýbalo ti to?

Pred službou koordinátora som bol v technickom tíme. Veľmi mi chýbala táto služba v tíme, ale aj počas koordinátorskej služby som sa snažil byť nápomocný v tomto tíme vrámci časových možností, ktoré som ako koordinátor mal. Mal som na starosti opravy v UPeCe a rozšírenou spoluprácou s technickým tímom sa táto povinnosť zvládala omnoho jednoduchšie.

Ktorá časť tvojej služby ti robila najväčšiu radosť?

Ja som mal počas mojej služby koordinátora najradšej možnosti realizácie, ktoré mi táto služba ponúkala. Manuálne práce, ktoré som mal možnosť realizovať prinášali vítanú zmenu pri ostatných povinnostiach. No najviac som vďačný za možnosť, ktorá je zároveň aj povinnosťou, vystupovať pred ľuďmi. Oznamy počas sv. omše boli pre mňa spočiatku náročná úloha, ale postupne to bolo stále ľahšie a ľahšie. Taktiež služba na recepcii mi priniesla veľa a posunula ma vpred.

Je niečo, čo si mal v pláne, ale zrazu prišiel jún a ty si to už nestihol? 

Plány boli a vždy budú. Aj ja som mal plány, ktoré som už nestihol zrealizovať, ale nechcel by som týmto spôsobom ovplyvňovať novú generáciu, nech prinesú to svoje do UPeCe a nech nie sú iba našimi pokračovateľmi. Keby však potrebovali v niečom poradiť, tak sa môžu stále na nás obrátiť.


Teraz pár bonusových otázok leta 2017:

 • Popíš piatimi slovami začínajúcimi na prvé písmeno tvojho priezviska tvoj rok v UPeCe.

Prínosná praktická práca pre pokrok.

 • Keby si šiel na casting do Superstar, akú pesničku by si spieval a prečo?

Ja osobne nič. :) Ale v tomto období po celom roku koordinátorstva pravdepodobne Záverečná od IneKafe. Ale so slohami sa po celom roku nestotožňujem.

 • Keby si bol pastelka, akej farby by si bol? Vysvetli.

Žltá. Chcel by som byť takým svetlom pre ostatných.

A nakoniec si vyber jednu z možností:

 • ranná desiatka vs. večerná desiatka
 • predný vchod vs. zadný vchod
 • poobedná služba vs. večerná služba
 • Hroznovka vs. Kofola
 • Eat vs. Venza
 • čaj vs. káva
 • kábel vs. wifi
 • hokej vs. futbal
 • KFC vs. mekáč – TO VIEŠ! (smiech)
 • opera vs. folklór

Ďakujeme, že si si našiel čas na zodpovedanie otázok a prajeme Ti veľa úspechov v poslednom ročníku štúdia.

__
REDAKCIA PROMO UPECE