Kňazi

Správca centra – o. Stanko Krajňák, SVD

otec Stanko KrajnakNarodený 1972 pochádza z Veľkej Lomnice. Má osem súrodencov, štyri sestry a štyroch bratov. Do spoločnosti Božieho slova vstúpil v roku 1992. Za kňaza bol vysvätený v roku 1999. Tri roky pôsobil v Rusku, jeden rok v Írsku, neskôr študoval rok v Anglicku a ďalší rok na Ukrajine. Dva roky bol prefektom v seminári SVD (Spoločnosti Božieho slova) a ďalšie tri roky bol univerzitným kaplánom v Mlynskej doline v Bratislave. Od roku 2010 do roku 2016 pôsobil ako rektor misijného domu v Nitre a správca farnosti Nitra – Kalvária.
 

 Kaplán – o. Martin Štefanec, SVD

otec Martin StefanecNarodil sa v roku 1974. Pochádza z Tuchyne, okr. Ilava. Má dvoch bratov. Po maturite v roku 1992 vstúpil k verbistom a v roku 1999 bol vysvätený za kňaza. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Terchovej. V rokoch 2002-2005 bol na štúdiách masmediálnej komunikácie na Duquesne University v meste Pittsbrugh, Pensylvánia. Počas tohto obdobia sa venoval ako kňaz aj americkým Slovákom v Pittsburghu a v Chicagu. Po návrate z USA od roku 2005 pôsobil v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii ako vedúci redaktor misijného časopisu Hlasy z domova a z misií a tiež šéfredaktor misijných kalendárov. Duchovne pôsobil vo farnosti Nitra-Kalvária. Ako redaktor tiež navštevoval aj farnosti po Slovensku, kde robil rôzne reportáže duchovných udalostí, predstavoval misijný časopis a misijné kalendáre a tiež viedol duchovné obnovy pre misijných horliteľov a mládež.

Gréckokatolícky kňaz – o. Ján Burda, SJ

otec_jan_burda_gkAko typický gréckokatolík v Bratislave, pochádza z východného Slovenska (narodil sa v Humennom). V r. 1999 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej, v ktorej bol po formácii, rehoľných sľuboch a teologických štúdiách vysvätený za gréckokatolíckeho kňaza (5.7.2008 v Stropkove). Najprv pôsobil ako správca gk. farnosti v Trnave, kde aktívne vypomáhal v tamojšom UPeCe sv. Stanislava Kostku. Potom bol poslaný na licenciátne štúdiá na Pápežský východný inštitút a po návrate na Slovensko sa stal členom bratislavskej komunity jezuitov. Vzápätí, od septembra 2015, sa stal zodpovedným za pastoráciu vysokoškolských študentov – gréckokatolíkov v našom UpeCe.

Biela sobota (20.4.2019):

  • UPeCe zatvorené
  • sv. omša (obrady):
    20:00 vo Veľkej sále