Átrium dobrého pastiera otvára PRIHLASOVANIE do doobednej skupinky.

Stretnutia s Bohom pre všetky deti vo veku od 3 do 6 rokov budú prebiehať každý utorok o 10:00 už od 7. januára 2020.

PRIHLASOVANIE: TU

Katechézy Dobrého Pastiera sú uceleným a na seba nadväzujúcim programom určeným pre deti vo veku od 3 rokov. Katechézy postupujú podľa princípu: „Pomôž mi, aby som živého Boha spoznal sám.“ Tento program vytvorili pred 60-timi rokmi v Ríme talianske pedagogičky Sofia Cavalletti a Gianna Gobbi, inšpirovali sa pedagogikou Márie Montessori.

Viac info nájdete v tejto časti našej stránky.
Tešíme sa na stretnutie v Átriu!