Svätá Zem je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islamu. Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatsvom na celý život.

Pozývame Ťa na púť do Svätej Zeme spolu s UPeCe. Zájazd je organizovaný v spolupráci s cestovnou kanceláriou AwerTravel.

Termín: 19.9.2014 – 27.9.2014

Cena: 670 €

V cene je zarátané:

– letenka, letiskové a palivové príplatky

– 7x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením

– doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom

– odborný sprievodca – kňaz

– autobusová doprava na letisko a späť (Viedeň)

V cene nie je zarátané:

  • obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 70,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv.Zemi/

  • komplexné cestovné poistenie 18 Euro

  • Upozornenie!

Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR = 1,4 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny.

Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!

Rámcový progam:

0.deň: o 19.00 hod odchod z Bratislavy autobusom na Letisko do Viedne s následným večerným /nočným/ letom do Tel Avivu.

1.deň: v nočných hodinách prílet do Tel Avivu, transfer autobusom do Betlehema, ubytovanie. Raňajky, prehliadka Betlehema – bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. večera a nocľah.

2.deň: po raňajkách, návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety, Emauzy, moderný Jeruzalem. Večera a nocľah v Betleheme.

3.deň: po raňajkách odchod ku Genezaretskému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Návšteva Jardenitu /rieka Jordán/ – obnovenie krstných sľubov miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Večera a nocľah v Nazarete / Tiberias /.

4.deň: po raňajkách prehliadka Nazareta – baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Odchod do Haify, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.

5.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta – Betfage, návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

6.deň: po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha, Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu /cena 35,- Usd/. Večera a nocľah v Betleheme.

7.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu na Kalvárii – Golgote. Večera a nocľah v Betleheme.

8.deň: raňajky, odchod autokarom do Tel Avivu s následným odletom. Transfer autobusom z letiska do Bratislavy.

Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.