„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 45) V túto nedeľu (13.4.2014) bude po sv. omši o 10:00 v našom UPeCe akcia s názvom Podeľme sa!. Podstatou tohto podujatia je heslo: „Delím sa, nedávam almužnu, dávam to, čo si odopriem“. Podujatie sa koná v pôstnom období, preto sa budeme jeden deň postiť a peniaze, ktoré takto ušetríme – finančnú hodnotu stravy jedného dňa venujeme núdznym. V takejto podobe sa môžu do podujatia zapojiť všetci bez rozdielu. V Libresse sa bude podávať pôstna polievka, ktorú si môžete zakúpiť. Výťažok 8. ročníka podujatia Podeľme sa! bude použitý na podporu matiek s deťmi, na podporu mnohodetných rodín v hmotnej a sociálnej núdzi – poskytnutie základných materiálnych prostriedkov na zlepšenie bývania a hygieny v pôsobnosti Diecéznej charity Rožňava. Na vytvorenie nízkoprahového denného centra pre matky s deťmi v hmotnej núdzi v meste Lučenec – stavebné úpravy priestorov, nákup zariadenia, nábytku a pomôcok na vytvorenie pracovných aktivít pre matky a vzdelávacích aktivít pre deti.