Víkendový kurz prípravy na manželstvo – Nitra – Kalvária

Nasledujúci kurz: 1.-3.9.2017

Kapacita lôžok v exercičnom dome je 30 miest. Po naplnení bude registrácia lôžkovej časti uzatvorená. Prihlasovanie na kurz bude otvorené do naplnenia kapacity.

Podmienkou získania certifikátu je účasť na celom kurze od začiatku do konca, teda od piatku 18.00 až do nedele 16.00.

 

Témy stretnutí:

I. stretnutie
Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva, riziká vstupu do zlého a neperspektívneho vzťahu

II. stretnutie
Rozdielnosť muža a ženy

III. stretnutie
Manželská láska

IV. stretnutie
Komunikácia v manželstve

V. stretnutie
Riešenie konfliktov

VI. stretnutie
Kresťanská viera a jej prežívanie vo vzťahu

VII. stretnutie
Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine, úloha sexuality, kresťanský pohľad na sexualitu

VIII. stretnutie
Hospodárenie a nakladanie s financiami

IX. stretnutie
Príprava na rodičovstvo a výchovu detí, prirodzené metódy plánovania rodičovstva

X. stretnutie
Sviatosti, sviatosť manželstva

 

Víkendový kurz prípravy na manželstvo

prebieha od piatku 18.00 do nedele 16.00

Registrácia účastníkov začína v piatok od 17.00 vo vestibule Misijného domu v Nitre na Kalvárii. Prihlášku na kurz pošlite elektronicky prostredníctvom tohto formulára:

Účastníci kurzu majú zabezpečené ubytovanie v exercičnom dome a celodennú stravu – raňajky, obed, večeru a občerstvenie. Pre tých, ktorí nepotrebujú ubytovanie bude po prihlásení zabezpečené občerstvenie.

Registračný príspevok za kurz je 15 euro na osobu.

Ubytovanie a strava je 30 euro za pobyt na osobu.

 

Čo sú kurzy prípravy na manželstvo?

Kurz prípravy na manželstvo je v súlade s najnovšími požiadavkami KBS a rady pre rodinu. Je dôležitou súčasťou zodpovedného vstupu do manželstva a príležitosťou k vysloveniu čo najviac správnych otázok, na ktoré je potrebné poznať odpovede pred zásnubami, alebo samotným sobášom.

Kurz je vedený kňazom a skúsenými lektormi- manželskými pármi, ktoré absolvovali špeciálnu prípravu pre vedenie takýchto kurzov.

Kurz prípravy na manželstvo je dôležitým predstupňom bezprostrednej prípravy na manželstvo – teda tej, ktorá pozostáva predovšetkým zo spísania zápisnice a z liturgickej prípravy na obrad. Blízka príprava je preto dlhšia, aby sa mohla dotknúť viacerých tém, týkajúcich sa manželstva a aby mohla nadviazať na vzdialenú prípravu, ktorú poskytuje rodina, škola i spoločnosť.

Kurz prípravy na manželstvo sa líši od klasickej farskej náuky pred sobášom hlavne tým, že:

Je umiestnený v dostatočnom časovom predstihu. Jeho snahou je posunúť prípravu na manželstvo do obdobia známosti (jeden rok i viac pred sobášom) na rozdiel od bezprostrednej prípravy (tri mesiace pred sobášom)

– tvorí ho skupina snúbencov, párov

– stretávajúca sa počas celého jeho trvania

– na prípravu je vyhradený väčší časový priestor, čím sa zvyšuje kvalita a efektivita prípravy

– väčší časový priestor umožňuje, aby bol kurz interaktívny (väčší priestor pre dialóg a diskusiu, aktivity v pároch, individuálny prístup

– kurz vedie tím, ktorý tvorí kňaz, manželské páry a odborníci

– klasické témy predmanželskej prípravy sú doplnené ďalšími témami zo psychológie, spirituality,   pedagogiky a medicíny súvisiacimi s manželstvom a rodinou. Hovorí sa o odlišnosti a vzájomnom dopĺňaní muža a ženy, o manželských krízach, sexualite, plodnosti, o výchove detí, o hospodárení a nakladaní s financiami o kresťanskom štýle v rodine.

 

Kurzy prípravy na manželstvo sú určené pre tých, ktorým na ich manželstve záleží…

Podmienkou k absolvovaniu kurzu je:

…partner (snúbenec, priateľ, resp. manžel u civilne zosobášených). Kurz nie je možné absolvovať ako jednotlivec.

…otvorenosť pre iné názory, pre ďalších ľudí v skupine, ochota komunikovať s partnerom.

Prekážkou k absolvovaniu kurzu nie je:

…termín svadby. Naopak, kurzy sú zvlášť odporúčané tým, ktorí sa chcú pozrieť pravdivo na svoj vzťah a o manželstve ešte nepremýšľajú.

 

…zasnúbenie. Aj keď účastníkov často nazývame snúbenci, zasnúbenie nie je podmienkou k absolvovaniu kurzu.

 

…civilný sobáš. Príprava na manželstvo sa stáva dôležitým krokom pre všetkých snúbencov. Témy kurzov sú preto navrhnuté tak, aby zahŕňali človeka ako celok – preto je v nich možné vidieť témy z antropológie, psychológie, pedagogiky, spirituality, medicíny. Kurz môžu teda absolvovať aj tí, ktorí sa chystajú uzavrieť manželstvo civilne, resp. tí, ktorí už civilne zosobášení sú a chcú uzavrieť sobáš cirkevne.

 

…neznalosť slovenského jazyka jedného z partnerov. Kurz je momentálne len v slovenskom jazyku, okrem cvičení, ktoré máme k dispozícii aj v anglickom jazyku. Ak máte kapacitu kurz simultánne tlmočiť vášmu partnerovi, je možné kurz absolvovať.

 

…vierovyznanie. Ak ste obaja, alebo jeden z partnerov inoverec, alebo neveriaci, určite si v kurze nájdete témy vám blízke. Dôležitý je postoj akceptácie: vedieť správne formulovať svoj názor a vedieť prijať aj názory iných. Čas diskusie môže byť tak vzájomným obohatením.

 

Víkendový kurz

zaberá jeden víkend. Koná sa zväčša na miestach, kde je vhodné ubytovacie zariadenie. Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú ďaleko od domova, alebo študujú a pracujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny.

Staviame na niekoľkoročnej skúsenosti s prípravou na manželstvo, ktorú sme aktualizovali a rozšírili podľa aktuálnych smerníc KBS a podnetov zo synody o rodine, ktorú zvolal sv. Otec František.

Doprajte si kvalitnú skúsenosť predtým než urobíte jedno z najdôležitejších rozhodnutí vo Vašom živote!

Ján Štefanec SVD, misionár verbista

POZOR! Od 18.6. 2018 fungujeme v úspornom letnom režime, sme otvorení od 18:00 do 00:00.