Prihlasovanie na rannú nedeľnú sv. omšu o 8:00

Prihlasovanie na túto sv. omšu už je pozastavené.