Prinášame vám prehľad slávenia veľkonočných sviatkov v našom pastoračnom centre.

Veľkonočné spovedanie bude 16.4.2019 od 19:00 do 23:00 vo Veľkej sále. 

Počas blížiacich sa sviatočných dní budeme v UPeCe fungovať v nasledujúcom režime:

Zelený štvrtok (18.4.2019):

 • UPeCe zatvorené
 • sv. omša: 19:00 vo Veľkej sále

Veľký piatok (19.4.2019):

 • UPeCe zatvorené
 • obrady: 18:00 vo Veľkej sále
  V tento deň platí prísny pôst, zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Biela sobota (20.4.2019):

 • UPeCe zatvorené
 • sv. omša (obrady): 20:00 vo Veľkej sále 

Veľkonočná nedeľa (21.4.2019):

 • UPeCe zatvorené
 • sv. omša: 10:00 a 22:00 vo Veľkej sále

Veľkonočný pondelok (22.4.2019):

 • UPeCe zatvorené
 • sv. omša: NIE JE

utorok (23.4.2019):

 • UPeCe otvorené od 19:00
 • sv. omša: 21:00 

 

Na záver chceme pripomenúť, že v tieto dni možno za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby v hriechu) získať úplné odpustky týmito spôsobmi:

Zelený štvrtok – účasťou na adorácii Najsvätejšej sviatosti a recitovaním alebo spevom hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu

Veľký piatok – pri nábožnej účasti na poklone krížu

Veľkonočná vigília – pri obnove krstných sľubov

 

Prajeme Vám požehnanú Veľkú noc!