Čo sa deje každý deň?

Komunita bola od svojich začiatkov inšpirovaná dvoma cieľmi: žiť v spoločenstve s Bohom skrze modlitbu a byť kvasom pokoja a dôvery uprostred ľudskej rodiny. Pobyt v Taizé je príležitosťou na hľadanie spoločenstva s Bohom v modlitbe, speve, tichu a uvažovaní. Možno tu znovuobjaviť vnútorný pokoj, zmysel života a nové podnety. Skúsenosť jednoduchého života zdieľaného s druhými nám pripomína, že každodenný život je miestom, kde nás čaká Kristus. Niektorí mladí hľadajú spôsoby nasledovania Krista celým svojím životom. Pobyt v Taizé môže napomôcť rozpoznať toto volanie. Bratia z komunity každý deň uvedú biblickú úvahu , po ktorej nasleduje čas ticha a zdieľania v skupinkách. Popoludní sú workshopy, ktoré pomáhajú prehlbovať I vzťah viery a života v oblastiach práce, sociálnych otázok, umenia a kultúry, hľadania svetového mieru… Mladí môžu tiež prežiť týždeň alebo víkend v tichu, aby tak mali čas počúvať ako k nim Boh hovorí v modlitbe, v Biblii a prostredníctvom udalostí ich života.

Typický deň v Taizé

Od pondelka do piatku 8:15 ranná modlitba, po nej raňajky 10:00 Úvod do dňa s bratom komunity, po ktorom nasleduje uvažovanie v tichu alebo rozhovory v skupinkách 12:20 poludňajšia modlitba, potom obed 14:00 dobrovoľný nácvik spevu V priebehu popoludnia: stretnutia v medzinárodných skupinkách alebo praktické úlohy 17:15 čaj 17:45 workshopy na rôzne témy (od utorka) 19:00 večera 20:30 večerná modlitba, potom bdenie s piesňami v kostole, po ktorom nasleduje nočné ticho Piatok po večernej modlitbe nasleduje modlitba okolo kríža. Sobota 15:15 workshopy na rôzne témy 20:30 večerná modlitba so sviečkami na oslavu veľkonočného tajomstva Nedeľa 8:45 raňajky 10:00 slávenie Eucharistie 13:00 obed 19:00 večera 20:.30 večerná modlitba

Týždenný program

Je viacero možností programu podľa vášho veku

17 až 29 roční

Tohtoročnú tému možno nájsť na stránke o article 14788. Budete s ostatnými mladými vašej vekovej skupiny. Neskôr popoludní je tu aj škála workshopov, z ktorých si môžete vybrať. V týždňoch, keď je v Taizé menej ľudí môže byť len jedna skupina zo všetkých vekových skupín. Môžete si vybrať, či budete počúvať biblický úvod dopoludnia a zúčastniť sa na rozhovoroch v skupinkách popoludní alebo či jednu polovicu dňa strávite pomocou v praktických úlohách. Ďalšou možnosťou je stráviť týždeň v tichu. Táto možnosť dáva čas na hlbšiu osobnú reflexiu a modlitbu. Pozrite si viac na stránke Týždeň v tichu. V priebehu niektorých týždňov, najmä v lete si mladí, ktorí ostávajú v Tiazé na viac ako jeden týždeň alebo už v Taizé toho roku boli, zvolia skupinku, v ktortej sa preberajú témy z Listu.

25 až 35 roční

V niektorých týždňoch existuje skupinka v tejto vekovej kategórii (obyčajne okolo Veľkej Noci a potom v Júli a v Auguste).

15 a 16 roční

Mladí v tomto veku sú vítaní, avšak je potrebné, aby prišli s dostatočným počtom sprevádzajúcich osôb a musia byť dobre pripravení na charakter stretnutí. Môžu prísť na jeden týždeň alebo na víkend (od štvrtka večera alebo piatku do nedele). Každé ráno brat uvedie tému dňa. Každý deň popoludní sú pripravené rôzne aktivity (pratkická práca, zdieľanie v skupinkách, inscenácia biblických pasáží, atď.). Prosíme, aby ste si pozorne prečítali informácie o týchto stretnutiach article 14798 a aby ste nezabudli na špeciálne požiadavky, ktoré zahŕňa privedenie skupiny mladých tohto veku.

Viac ako 30 roční

Ak by ste sa radi zúčastnili stretnutí dospelých, prosíme aby ste si pozorne prečítali informácie na stránke Stretnutia pre dospelých nad 30 rokov. Skontrolujte tiež termíny, kedy sa stretnutia konajú. Môžete sa pred-registrovať on-line, ale počkajte, prosíme, na potvrdenie z Taizé skôr, než začnete plánovať cestu.