Myšlienka na záver

Cyklus 28. čností, ktorý sa témou zdvorilosti končí pochádza z knihy Donald DeMarco: The Heart of Virtue. Lessons from Life and Literature Illustrating the Beauty and Value of Moral Character (Srdce čnosti. Lekcie zo života a z literatúry, ilustrujúce krásu a hodnotu mravného charakteru). Ignatius Press, San Francisco, 1996.

Témy boli však výrazne prepracované, niektoré myšlienky boli z nich vynechané a dosť veľa nových myšlienok bolo do nich pridaných. Niektoré témy majú s pôvodnou verziou spoločný dokonca iba úvodný príklad.

Mená čností mi v slovenčine robili problém. Niektoré nemajú v slovenčine vhodný ekvivalent. Napríklad čnosť, ktorá má v angličtine názov Meekness som menil niekoľkokrát a aj tak nie som spokojný. V taliančine sa nazýva mitezza, v latine mansuetudo. V Písme je spomínaná v Blahoslavenstvách (Blahoslavení tichí…), alebo keď Ježiš hovorí: „Poďte ku mne všetci… Lebo som tichý a pokorný srdcom.“ No to, čo sa tam spomína, nie je v skutočnosti tichosť, ale skorej uvážené zadržanie hnevu, odpustenie, znášanlivosť… pre budúce dobro. Podobne je to aj v iných prípadoch, napríklad čnosť Temperancie (miernosť, nájdenie správnej miery, správneho pomeru pri užívaní vecí…?). A pritom ide o jednu zo štyroch kardinálnych čností. Na názvoch budem ešte pracovať.

Témy možno vyjdú ako celok v knihe. Verím, že budú dobrou pomôckou hlavne pre prácu s mládežou. Dôvod, prečo som sa v našom Univerzitnom pastoračnom centre rozhodol pre tento cyklus, je systematická formácia univerzitnej mládeže (a, samozrejme, aj mňa samotného). Je dobré prihovárať sa na sv. omšiach ľuďom na základe čítaného Božieho Slova, ale neškodí ani venovať sa istým témam systematicky. A formácia v čnostiach je pre mladých ľudí dôležitá oblasť. Pomerne veľká účasť mladých ľudí (asi 300) na týchto témach ma prijemne prekvapila a pozitívne presvedčila o tom, že takýto trend je dobrý.

V zozname tém sa nenachádza láska. Je tomu tak preto, lebo Láska – ako to hovorí názov pôvodného diela – je srdcom každej čnosti, t.j. každá jedna čnosť je prejavom lásky. Ak však Pán Boh dá, na budúci rok by som sa chcel v pondelky venovať na pokračovanie čnosti lásky.

Ešte sa vyjadrím k myšlienke prezentácie tém v rámci sv. omše. Možno sa to na prvý pohľad nezdá celkom vhodná myšlienka. V minulosti som podobné témy mával samostatne, mimo sv. omše. No témy boli dlhšie a boli aj s diskusiou. Teraz som plánoval mávať témy kratšie (maximálne pol hodiny). A vedel som, že mladí ľudia radi chodia na sv. omšu a preto im dobre padne, keď sú veci spojené. Navyše, témy sa dali zakomponovať do liturgie: napríklad formulár sv. omše, keď to liturgické obdobie dovoľovalo, úvodná výzva k úkonu kajúcnosti, niekedy čítania, prosby…). Takto bola témy vyjadrená aj v liturgii.

Pre internetových čitateľov chcem ešte spomenúť jeden svoj zvyk, ktorý sa mi veľmi osvedčil (nielen pri týchto témach, robím to vždy, keď robím prednášky, duchovné obnovy, alebo iným spôsobom prezentujem témy): Účastníkom som po skončení prezentovaný text rozdával v písomnej podobe. Pri prezentácii som sa to snažil nečítať, ale prezentovať to voľne, často aj so spontánnymi dodatkami. No téma bola vždy kompletne vypracovaná a bola k dispozícii záujemcom. Toto sa mi zdá veľmi dôležité. Vychádzam z faktu, že človek si jednak nezapamätá všetko, čo počuje (hovorí sa, že až 80% zabudne), a tak je dobré, keď to má napísané a tiež má možnosť text v budúcnosti nejako použiť, napríklad v malých stretkách. Robieval som vždy okolo 500 výtlačkov (250 vo formáte A4 a 250 vo formáte A5).

Ďakujem Vám, všetkým účastníkom za to, že ste prichádzali na sv. omše, kde sa témy prezentovali i za vašu podporu. Dobre sa mi s Vami pracovalo!

Milan Bubák, SVD