V tomto príspevku nájdete všetky pokyny a informácie k uskladneniu krabíc s vecami pri odubytovaní.

For english version: https://www.upc.uniba.sk/en/uskladnenie-krabic-2021/

V UPeCe ponúkame, ako každý rok, možnosť uloženia krabíc do letnej úschovy. Pravidlá budú tohto roku opäť prispôsobené aktuálnej situácii.

Kedy môžete prísť?

Krabice budeme prijímať každý pracovný deň, od 17.5 do 30.5., v čase od 10:00 do 15:30.

Krabice prijímame aj po 31.5. Stačí prísť pred UPeCe v pracovný deň v čase od 10:00 do 15:30 a zavolať na telefónne číslo na dverách.

Čo si môžete uskladniť?

Tento rok je možné si u nás uskladniť krabice, tašky, stoličky, sušiaky, mikrovlnky a chladničky.

Symbolický finančný dar za 1 ks krabice, stoličky, sušiaka, mikrovlnky je 2€, za chladničku 5€

Podmienky uskladnenia:

  • Krabica a taška MUSÍ byť zalepená tak, aby z nej veci nemohli vypadnúť! 
  • Stolička alebo sušiak musia byť obalené streč fóliou!
  • Chladnička a mikrovlnka musí byť obalená tak aby sa neotvárala!

V prípade, že nebude niektorá z podmienok splnená nemusíme uskladniť vaše veci!

Upozorňujeme, že u nás nebude možné zakúpiť si prázdne krabice.

Zmluvy o uskladnení

Zmluvy budú v dvoch kópiách – jeden kus si nechávame my a druhou sa preukážete v septembri pri preberaní krabíc

Prevzatie krabíc

Krabice a spol. bude možné prevziať až PO OTVORENÍ UPeCe v septembri 2021. Uskladnenie je na celé leto. Myslite na to, prosím, pri odkladaní vecí do krabíc, pretože sa k nim do septembra nebudete môcť dostať.

Pri prevzatí je nutné mať zmluvu o uskladnení!!! Bez tejto zmluvy vám nemusia byť vydané naspäť.

Bezpečnostné zásady

Prosíme vás, aby ste dodržiavali odstupy a mali na sebe ochranné pomôcky (rúško, rukavice) a riadili sa pokynmi na mieste.

Ako sa k vám s vecami zanesiem?

Ak plánujete odovzdať viacero krabíc a máte niekoho, kto s vami cestoval na pomoc, môže ísť krabice odovzdať s vami.

Otázky

Očakávame, že budete mať otázky ohľadom uskladnenia. Ak sa v správach na našom Facebooku vyskytne relevantná otázka, budeme sa snažiť odpovedať.  Na otázky zodpovedané v tomto texte vám odpovedať nebudeme z dôvodu časovej tiesne.

 

Odovzdanie krabice (ideálny priebeh v krokoch)

  • Prídem smerom od schodov pod hornými truniketmi (od Eat&Meet) do UPeCe. Pokiaľ je pred UPeCe rad, dodržujem odstupy.
  • Pri vstupe si vezmem číslom označené zmluvy (2 kópie).
  • Zmluvy vypíšem. Krabice a spol. zo všetkých strán viditeľne označím číslom na zmluve. (odporúčame označiť ich hrubou fixkou)
  • Podľa pokynov odložím krabicu, zaplatím a odovzdám jednu kópiu zmluvy.
  • Odchádzam zadným vchodom.

 

Veríme, že odubytovanie aj uskladnenie prebehne hladko.

Vaše UPeCe