Srdečne Vás pozývame v piatok 22.11 o 09.30 na vedeckú konferenciu, ktorá sa bude konať v priestoroch nášho UPeCe. Ide už o piaty ročník, ktorý organizuje rada pre Mládež a univerzity pri KBS pod názvom: Veda a viera – Bez bázne niet poznania. Vstup je voľný, ste srdečne vítaní na tomto stretnutí, ktoré chce byť príspevkom k roku viery na Slovensku.

Program:

9,00 hod. registrácia, káva, občerstvenie
9,30 hod.  Otvorenie konferencie – František Horn

Odborný program I.
Predsedníctvo: František Horn, Jozef Ďurček

1. Dominka A. Dufferová – Práca so spismi privádza k Bohu
2. Marta Mažáriová – Boží úsmev pre Banskú Bystricu
3. Jozef Ďurček – Fyzika, filozofia a viera na univerzitách
4. Dušan Jedinák, Roman Frič – Učitelia počtov a merby (matematiky) na ceste viery a vedy
5. Ivana Novotná – Špecifiká hľadania Boha v práci pedagóga na technickej VŠ
6. František Horn – Ako to dopadne, keď spadne dieťa na hlavu
12,00 Svätá omša, celebruje otec biskup Tomáš Gális

13,00 Obed
14,00 Odborný program II.
Predsedníctvo:  Ján Štefanec, Pavol Smolík
7. Pavol Smolík – Vzťah sekulárneho a duchovného v opernom umení
8.  Ján Štefanec — Ako poskytnúť komplexnú formáciu študentom na univerzitách
9. Ladislav Csontos – Zmena kultúrnej mentality a jej vplyv na chápanie kresťanského manželstva a rodiny
10. Martin Mihálik – Eucharistická pohostinnosť ako šifra kresťanskej existencie pre súčasnosť
11. N.Stollárová, E.Bublinec, P.Holec- Poslanie Katolíckej univerzity
12. Marián Mráz – Utopické dimenzie globalizovaného sveta
13. Marta Germušková – Téma pokory v súčasnej slovenskej literatúre s duchovnou intenciou
14. Martina Petríková – K literárnej symbolike vianočného príbehu Josteina Gaardera

Ukončenie konferencie – Ján Štefanec