V tomto príspevku nájdete všetky pokyny a informácie k prevzatiu uskladnených krabíc.

English version is available at the bottom part of this post.

 

Otváracie hodiny

Vaše krabice si môžete vyzdvihnúť po oficiálnom otvorení UPeCe 15. septembra o 18:00. Otváracia doba je každý deň od 18:00 do 24:00.

Zmluvy o uskladnení

Pri preberaní je potrebné mať so sebou zmluvu, ktorú ste dostali pri uskladnení.

Bezpečnostné zásady

Prosíme vás, aby ste dodržiavali odstupy a mali na sebe ochranné pomôcky a riadili sa pokynmi na mieste. Vstup je povolený iba s ochranným rúškom alebo inou alternatívou, ktorá prekryje nos a ústa, a ktorú je potrebné mať na sebe počas celého pobytu v UPeCe.

Ako si prísť po krabice?

Ak máte viac krabíc alebo vecí, prosíme vás aby ste si zobrali niekoho, kto vám s nimi pomôže, aby ste odniesli všetky krabice naraz, ak to bude možné. Do UPeCe sa dostanete predným vchodom (cez vestibul internátov Ľ. Štúra).  Pri vstupe použite dezinfekciu.

Otázky

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo správou na našej facebookovej stránke UPeCe Bratislava.

 

ENGLISH VERSION 

Opening hours

You can pick up your boxes after the official opening of UPeCe on September 15th at 18:00. Opening hours are every day from 18:00 to 24:00.

Storage contracts

When picking up, it is necessary to have a contract that you received during storage.

Safety instructions

We kindly ask you to keep safe distance and wear protective equipment and follow safety instructions on site. Entry is only allowed with a protective mask or other alternative that fully covers mouth and nose. It´s necessary to wear it during your entire stay at UPeCe.

How to pick up the boxes?

If you have more boxes, please, come with someone who help you to pick up them. It’s important to pick up them all in one time. You can use the main entrance.

Questions

If you have any questions, you can contact us by phone or by message on our Facebook page UPeCe Bratislava.