V tomto príspevku nájdete všetky pokyny a informácie k prevzatiu uskladnených krabíc.

English version is available at the bottom part of this post.

 

Otváracie hodiny

Pred oficiálnym otvorením UPeCe si môžete vyzdvihnúť vaše krabice od 13.9.2020, v pracovné dni (po-pia) v čase od 14.00 do 23.00 a cez víkend (so-ne) od 14.00 do 17.00.

Zmluvy o uskladnení

Pri preberaní je nutné mať so sebou zmluvu, ktorú ste dostali pri uskladnení. Bez zmluvy vám nemôžeme vydať uskladnené veci.

Bezpečnostné zásady

Prosíme vás, aby ste dodržiavali odstupy a mali na sebe ochranné pomôcky a riadili sa pokynmi na mieste. Vstup je povolený iba s ochranným rúškom alebo inou alternatívou, ktorá prekryje nos a ústa, a ktorú je potrebné mať na sebe počas celého pobytu v UPeCe, inak vám nebudeme môcť vydať vaše veci. Bezpečné odstupy budú naznačené páskami nalepenými na zemi.

Ako si prísť po krabice?

Ak máte viac krabíc alebo vecí, prosíme vás aby ste si zobrali niekoho, kto vám s nimi pomôže, aby ste odniesli všetky krabice naraz, ak to bude možné. Do UPeCe sa dostanete predným vchodom (oproti Musicatu).  Pri vstupe použite dezinfekciu!  Pokračujte vyznačeným koridorom a dodržujte minimálne 2m rozostupy. Keď budete na rade, majte pripravenú zmluvu, ktorú nám predložíte. Následne si vyzdvihnete vaše veci a vyznačeným koridorom odídete.

! Ak nevyhnutne potrebujete svoje krabice vyzdvihnúť skôr, je potrebné vyplniť  nasledujúci formulár

 

Otázky

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo správou na našej facebookovej stránke UPeCe Bratislava.

 

Vaše UPeCe

 

ENGLISH VERSION 

Opening hours

Stored boxes can be picked up from 13.9.2020 to 2.10.2020, on working days (Mon-Fri) from 13.00 to 23.00 and on weekends from 13.00 to 17.00.

Storage contracts

When picking up, it is necessary to have a contract that you received during storage. We can’t give you stored things without a contract.

Safety instructions

We kindly ask you to keep safe distance and wear protective equipment and follow safety instructions on site. Entry is only allowed with a protective mask or other alternative that fully covers mouth and nose. It´s necessary to wear it during your entire stay at UPeCe, otherwise we will not be able to give you your boxes. Safe distance will be indicated by tapes taped on the ground.

How to pick up the boxes?

If you have more boxes, please, come with someone who help you to pick up them. It’s important to pick up them all in one time. You can use the main enter (opposite the Musicat). Please use disinfection! Go on the signed corridor and keep the two meters distance. Carry your contract, which you will show us. Then you pick up your stuff and you can leave by signed corridor.

! If you need to pick up your stuff sooner, you have to fill in this form. !

Questions

If you have any questions, you can contact us by phone or by message on our Facebook page UPeCe Bratislava.

 

Your UPeCe