Priestory

Univerzitné pastoračné centrum (UPeCe) sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline v Bratislave (zriadené v priestoroch bývalej jedálne) má Kaplnku, ktorá je absolútnym srdcom centra (170 m2), Veľkú sálu na nedeľné sv. omše, prednášky, koncerty, divadlá a pod. (800 m2). Ďalej je tu Libresso (nealkoholická a nefajčiarska čitáreň) (300 m2), vrámci neho je vybudovaná Knižnica a študovňa (v priestoroch nad sakristiou a skladom), ďalej je tu Kuchynka, stretávacie miestnosti pre malé spoločenstvá, miestnosť pre poradenstvo, spovede a duchovné rozhovory, Katechetická miestnosť, Malá sála a Hudobka. Celková rozloha priestorov, ktoré máme k dispozícii, je takmer 2000 m2.

Kaplnka je nepochybne „srdcom” UPeCe. V jej ponuke nájdete tiché miesto na modlitbu, sväté omše, spoločné adorácie, chvály, či modlitby svätého ruženca. „Otváracie hodiny” sú totožné s otváracími hodinami UPeCe.

Recepcia je infocentrum a hniezdo koordinátorov. Tu sa môžeš informovať, zapísať sa, požičať si športové potreby, kúpiť knihu, CD, požičať si kľúč od miestnosti…

Veľká sála je miestom rôznych akcií a aktivít – svätých omší, koncertov, plesov, prednášok, videoprojekcií. V nej si môžeš zahrať kalčeto či ping-pong. Športové náradie ti požičia službukonajúci koordinátor na recepcii, za ping-pongovú loptičku sa dáva záloha 0,50 €. Pri všetkých športových aktivitách (a to znamená, že aj pri hraní kalčeta!) je nutné mať na nohách obuv so svetlou podrážkou!

Libresso alebo inak „uvar si sám” či „samoobsluha“ je miestom, kde si za symbolický príspevok (0,10 € za čaj a 0,50€/0,70€ za kávu či kapučíno) môžeš pri káve, čaji alebo kapučíne posedieť s priateľmi, známymi, ale aj s neznámymi. Ak máš trochu odvahy, môžeš využiť sporák a predviesť svoje kulinárske umenie. V takom prípade nezabudni vzorku poslať aj koordinátorom, prípadne šéfovi gastrotímu. Jedinou podmienkou je dodržanie pravidla „5S“: „Sluší sa svoje si spratať.“ To v praxi znamená umyť, utrieť a na pôvodné miesto odložiť riad, čo si použil. Ak však nie si ani hladný ani smädný, môžeš si v libresse posedieť len tak, prípadne si z recepcie vypožičať nejaké spoločenské hry (karty, človeče, dostihy, kris-kros, Osadníkov, Dixit…). Pozor! Nemýľ si  libresso s pivárňou, vinárňou a oddelením kontroly kvality v liehovare! Vo všetkých priestoroch UPeCe je zakázané konzumovať alkoholické nápoje s výnimkou jednorazových podujatí (osláv a pod.), pre ktoré výnimku udeľuje správca UPeCe.

Nad recepciou nájdeš študovňu, knižnicu, počítače a prístup na internet (môžeš si dovliecť i vlastný notebook). Pozor, pozor! Nemýľ si študovňu s libressom a nekonzumuj v nej!

Stretkomiestnosti (mikrogaléria, božolé, tímovka, nová sála, katechetická, -3/4,  kufrovka, strižňa, počítačovňa, malá sála, spodná miestnosť a hudobka) slúžia na stretká, katechézy, nácviky zboru, no keď sú voľné, môžeš ich využiť napríklad na učenie či cvičenie na svojom hudobnom nástroji. Taktiež si môžeš zacvičiť na jednom z troch klavírov.

Ako sa k nám dostaneš?

Do Mlynskej doliny sa okrem tradičných študentských autobusov 31 a 39 dostanete aj z Hlavnej stanice autobusom 131, ktorý premáva len v nedele a (štátne) sviatky pred dňom školského vyučovania po príchode vlakov kategórií R, IC, Ex, EC, EN v čase 16.00–23.00.