„Kým je Panna Mária v mojom osobnom živote?“

Táto otázka sa bude v UPeCe vznášať počas celej prichádzajúcej Trojdňovej adorácie. Vieme, že bola, povedala svoje „áno“ Bohu, a tak sa stala Matkou Mesiáša. Písmo o nej veľa nehovorí, preto sa skúsme na ňu pozrieť ľudskými očami (v prítomnosti Ducha Svätého :)), veď napokon sama bola človekom.

Mária je jednoduché mladé dievča zasnúbené mužovi, ktorej Boh zjavil svoj plán. Nemusíme pochybovať, že v dôležitom okamihu svojho života pociťuje strach. Veď aj Ježišovo áno vyžadovalo veľké úsilie. V Getsemanskej záhrade sa až krvou potil, kým Otcovi povedal: „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane“.

Mária ďalej prežíva strach o svoj vlastný, ale aj nový život pod srdcom, keď jej hrozí ukameňovanie, lebo manžela nemá. Musí utiecť s Jozefom a dieťaťom do Egypta. Chráni Ježiša a bojí sa o neho ako každá dobrá matka. Nasleduje ho ako jedna z učeníkov, počúva ho a miluje ho. Všetko v tichosti a pokore. A napokon ticho stojí aj pod krížom s DÔVEROU, že toto je Boží plán, ktorý sa musí naplniť, hoci jej materinské srdce puká.

Boh nám dal Máriu za Matku, aby nás učila hovoriť, kráčať a žiť s Ježišom tak, ako to ona robila po celý svoj život. Dal nám Máriu, aby nebola tou za ktorou putujeme na každej púti, ale aby bola tou, ktorá s nami každú púť začne, a tak nás privedie až k Ježišovi.

Milý priateľ/priateľka.
Dovoľ nám pozvať ťa do hlbšieho vzťahu s Pannou Máriou a s ňou i s Ježišom už 8.-10.12. 2017.
Téma víkendu je „S Máriou za Ježišom“ a sprevádzať ňou nás bude vzácny hosť, pán kaplán Vladimír Nemec.

Program: S Máriou za Ježišom

……………………………

Milý priateľu, pred 3DAčkou máme pre Teba aj niekoľko užitočných informácií:

  1. možnosť prespať v UPeCe pre účastníkov 3DA, na vlastných karimatkách a spacákoch,
  2. strava počas 3DA dá sa objednať záväzne (1€= jedna porcia), platba pri registrácii v PIATOK, a v SOBOTU DOOBEDA!
  3. Registrácia počas 3DA len v piatok a v sobotu doobeda.. Budeme radi ak sa Vám podarí zúčastniť sa celého programu, ktorý môže byť veľkým duchovným načerpaním.
Čo? 27. 3DA (duchovná obnova pre mladého kresťana).
Kde? UpeCe Bratislava
Pre koho? mladí do 30 rokov (prosíme akceptovať)
Odporúčaný príspevok:  5€ študent, 10€ neštudent
Prihlasovanie: do 6.12. 2017 23:59

 

Registračný formulár