Átrium Dobrého pastiera v UPeCe

Čo sú Katechézy Dobrého Pastiera?

Katechézy Dobrého Pastiera sú uceleným a na seba nadväzujúcim programom určeným pre deti vo veku od 3 rokov. Katechézy postupujú podľa princípu: „Pomôž mi, aby som živého Boha spoznal sám.“ Tento program vytvorili pred 60-timi rokmi v Ríme talianske pedagogičky Sofia Cavalletti a Gianna Gobbi, inšpirovali sa pedagogikou Márie Montessori.

Čo je átrium?

Átrium je priestor prispôsobený vedeniu katechéz a potrebám detí tak, aby sa dokázali samostatne obslúžiť. Deti pracujú s pomôckami zhotovenými presne do detských rúk. Cez prácu rúk sa sústredia a sústredenosťou sa modlia.

  • 1954 – prvé átrium v Ríme, odtiaľ rozmach do celého sveta
  • V súčasnosti: 40 krajín
  • Matka Tereza prebrala koncept pre Misionárky lásky a cez ne je realizovaný po celom svete
  • Na Slovensku: Ivanka pri Dunaji, Dolný Kubín, Michalová, Hruštín, Nitra – Kalvária a vznikajú ďalšie

Átrium Dobrého pastiera v UPeCe

Prvé deti privítalo nové átrium v UPeCe v októbri 2017. Deti sú v maximálne 10-členných skupinkách, stretávajú sa 1x týždenne. Katechézy vedú lektorky, ktoré absolvovali kurz Úvod do Katechéz Dobrého pastiera pre vek 3-6 rokov vedenom Katkou Kostyálovou, resp. týždenný kurz vedený lektorkami Marií Zimmermanovou a Marcelou Fojtíkovou – Roubalovou (obe sú garantmi tohto programu v Českej republike). Lektorky tiež pripravujú pomôcky, s ktorými deti v átriu pracujú.

Časté otázky a odpovede

Pre koho je átrium určené?

Pre deti vo veku 3-6 rokov, ktoré sú schopné samostatne pracovať približne 1 hodinu v átriu. Ak dieťa ešte potrebuje stálu prítomnosť rodiča, odporúčame návštevu átria odložiť o pár mesiacov.

Ako je nastavený program átria?

Katechézy prebiehajú jedenkrát týždenne počas cyklu trvajúceho tri mesiace. Program je prispôsobený liturgickému roku, preto aj po absolvovaní trojmesačného cyklu je možné pokračovať ďalej. Deti sa počas trojmesačného cyklu zameriavajú na tri oblasti: významy symbolov na sv. omši, historické udalosti zo života Ježiša Krista a vybrané podobenstvá.

Kedy sa Katechézy Dobrého pastiera konajú?

Aktuálne informácie o organizácii katechéz nájdete na tomto linku: https://www.facebook.com/atriumUPeCe/

Kde v UPeCe prebiehajú katechézy?

Átrium je zriadené v Katechetickej miestnosti, ktorá bola počas leta 2017 kompletne zrekonštruovaná a vybavená pre potreby átria. Rodičia počas trvania katechézy môžu využívať priestor Libressa v UPeCe v tesnej blízkosti miestnosti átria.

Čo mám spraviť, ak chcem, aby moje dieťa navštevovalo átrium?

Ozvite sa nám e-mail na atrium@upc.uniba.sk a pošleme Vám informácie o možnosti prihlásiť sa a prihlasovací formulár.

Mám túžbu podieľať sa na vedení katechéz. Čo pre to môžem spraviť?

Budeme radi a aj v tomto prípade sa nám ozvite na e-mail atrium@upc.uniba.sk.

Kde sa môžem dozvedieť viac o programe Katechéz Dobrého pastiera?

Kurzy vedenia katechéz

Odovzdávanie viery deťom:

Počúvať Boha spolu s deťmi

Ako účinne rozvíjať dar viery u detí

Keď sa dieťa o Bohu neučí, ale spoznáva ho osobne

Kniha o programe Katechéz Dobrého pastiera: Já jsem Dobrý pastýř

Kontakt na tím Átria Dobrého pastiera v UPeCe

Magi Vanovčanová

atrium@upc.uniba.sk

https://www.facebook.com/atriumUPeCe/