Predmanželská príprava

Najbližšia predmanželská príprava:

POZOR ZMENA: Z organizačných dôvodov sa Februárová predmanželská náuka presúva na 4.2.2023 – 5.2.2023.

 • 4.2.2023 – 5.2.2023 – P. Stanislav Krajňák (Prihlasovanie je spustené na tomto odkaze)

Nasledujúce predmanželské prípravy:

 • 18.2.2023 – 19.2.2023 – P. Stanislav Krajňák, SVD
 • 11.3.2023 – 12.3.2023 – P. Martin Štefanec, SVD
 • 25.3.2023 – 26.3.2023 – P. Stanislav Krajňák, SVD
 • 22.4.2023 – 23.4.2023 – P. Martin Štefanec, SVD
 • 6.5.2023 – 7.5.2023 – P. Stanislav Krajňák, SVD
 • 17.6.2023 – 18.6.2023 – P. Martin Štefanec, SVD

Prosíme Vás, aby ste si prečítali všetky informácie uvedené v tomto článku!

Informácie o opatreniach počas predmanželskej prípravy:

Vstup a pobyt v UPeCe je povolený s podmienkou dodržiavania epidemiologických opatrení.

a) vstup je povolený len osobe, ktorá nejaví príznaky vírusového infekčného ochorenia (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, náhla strata chuti/čuchu a pod.),

b) vstup a pohyb v priestoroch UPeCe je povolený len s použitím rúška alebo inej alternatívy prekrývajúceho horné dýchacie cesty (nos aj ústa),

c) pri každom vstupe je každá osoba povinná vydezinfikovať si ruky, 

d) pri osobnom kontakte všetky osoby dodržiavajú zásadu R.O.R (rúško-odstup-ruky),  na manipuláciu so spoločne používanými zariadeniami a prístrojmi používajú podľa možnosti dezinfekciu rúk ktorá sa nachádza pri vstupe do UPeCe a taktiež na vyznačených miestach.

 

Dôležité informácie:

 • miesto konania:
  • Veľká sála Univerzitného pastoračného centra bl. Jozefa Freinademetza
   Mlynská dolina
   Staré Grunty 36
   841 04, Bratislava 4
 • Registrácia účastníkov začína v sobotu o 8:30.
 • V prípade záujmu o účasť je potrebné sa registrovať cez nasledujúci formulár.
 • Vždy je možné registrovať sa len na daný termín predmanželskej prípravy spomenutý vo formulári.
  • Po naplnení maximálneho počtu účastníkov už nie je možné sa zaregistrovať
 • Ďalšie otázky sú zodpovedané nižšie (Najčastejšie kladené otázky).
 • Počet párov je limitovaný.
  • Aktuálny stav je možné si overiť kliknutím na formulár.
   • Ak je stav naplnený, formulár sa nezobrazí
 • Registračný príspevok je 30 € na pár a platí sa pri vstupe.
  • V tejto cene je zahrnutý: pracovný zošit pre každého účastníka (vyhotovený v slovenskom alebo v anglickom jazyku), náklady súvisiace s prenájmom priestorov, energiami, ako aj náklady organizačného tímu zabezpečujúceho registráciu, obsluhu a prenájom techniky, ako aj celkový priebeh predmanželskej prípravy. Príspevok tiež zahŕňa odmenu pre prednášajúcich hostí, knihy a iné tlačové materiály súvisiace s prípravou na manželstvo, ktoré si môžu snúbenci v prípade záujmu vziať so sebou zadarmo.
 • V sobotu je vyhradený čas na obed.
  • V blízkosti UPeCe je možnosť stravovania sa vo vysokoškolskej jedálni, resp. v potravinách alebo reštauráciách.
 • Je potrebné vziať si so sebou pero.
 • Potvrdenie o absolvovaní predmanželskej prípravy dostanete, len ak sa zúčastníte každej časti programu predmanželskej prípravy!

 

PROGRAM PRÍPRAVY SNÚBENCOV DO MANŽELSTVA 

SOBOTA

8:30 – 9:00                               Registrácia

9:00 – 12:50                             Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva

                                                 Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy

                                                 Manželská láska

12:50 – 14:00                           OBED

14:00 – 18:00                           Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov

                                                 Kresťanská viera

                                                 Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plan. rodičovstva

NEDEĽA

10:00                                        Sv. Omša     

                                                 OBED

13:00 – 18:00                            Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine

                                                  Príprava na rodičovstvo a výchovu detí   

                                                  Sviatosti, sviatosť manželstva

Pravidelne aktualizujeme informácie o stave prihlasovania na predmanželské prípravy, preto je nutné sledovať túto stránku.

 

Ďalšie kurzy prípravy na manželstvo nájdete na týchto stránkach: 

https://www.domanzelstva.sk/

https://www.abuba.sk/abuba/

Doplňujúce informácie:

 • Prečítajte si Najčastejšie kladené otázky ohľadom predmanželskej prípravy v UPeCe.
 • Celkové trvanie tejto predmanželskej prípravy spočíva:
  • v prednáškach
  • čítaní Písma
  • modlitbe
  • a individuálnych písomných cvičeniach jednotlivých párov.

predmanzelske

Informácie k spracovaniu osobných údajov:

https://www.upc.uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov/