UPeCe je v dňoch od
1.7.2019 do 31.8.2019 zatvorené