UPeCe je v dňoch od
17.6.2019 do 30.6.2019
otvorené od 18:00