Nemáš všetky sviatosti? Chceš sa dozvedieť viac o kresťanstve, o cirkvi? Chceš spoznať zbližša osobu Ježiša Krista? Ak áno, potom sú tu práve pre Teba pravidelné katechézy. Spoznáš fajn ľudí, využiješ dobre čas a porastieš ľudsky i duchovne. Neváhaj a začni. Sme tu pre Teba!

Katechézy v UPeCe sú určené pre vysokoškolských študentov, ale aj pracujúcich. Katechézy začínajú v utorok 24.10.2023 o 18:30. Prvé stretnutie bude v UPeCe na 1. poschodí v miestnosti Nová sála, na ktorom sa dohodnú termíny ďalších stretnutí. Katechézy budú prebiehať počas akademického roka raz týždenne. V prípade nejakých nejasností alebo otázok píšte upc@upc.uniba.sk.

Katechézy sú prípravou na prijatie tzv. iniciačných sviatostí. To znamená krstu, svätého prijímania, svätej spovede a sviatosti birmovania. Príprava na sviatosť krstu trvá 2 roky. Na ostatné sviatosti trvá príprava rok.

Sviatosť je viditeľný prejav neviditeľnej Božej milosti. Boh túži svoju lásku k nám ukázať aj navonok. A práve cez iniciačné sviatosti nám Boh dáva ponuku, prijať lásku, ktorú nám Boh ponúka.

Krstom sa stávame Božími deťmi, súčasťou spoločenstva – Cirkvi. Je to sviatosť, pri ktorej nám Boh zmýva všetky hriechy. Je bránou ku všetkým ostatným sviatostiam.

Sväté prijímanie: Ježiš Kristus je Boh, ktorý v čase prišiel na túto zem a zjavil nám Boha, ktorý túži byť s nami. Práve vo svätom prijímaní nám ponúka sám seba.

Birmovanie: Cez túto sviatosť zostupuje na nás Duch Svätý, ktorého nám prisľúbil Ježiš Kristus. Je zároveň vedomím potvrdením svojej rozhodnutia žiť životom Božieho dieťaťa.

Krstom prijímam Boha a otváram sa jeho ponukám, ktoré mi dáva, aby som mohol žiť životom v plnosti. Svätým prijímaním prijímam Krista, Božieho Syna, ktorý zjavil Boha a jeho lásku. Vo sviatosti birmovania som obdarovaný potrebnou milosťou, aby som sa mohol zapojiť do misijného poslania, ktorým Kristus poveril svojich učeníkov.

Prihlásiť sa môžete v UPeCe na recepcii u koordinátora.