Milé deti, milí rodičia!

Keďže sa najbližšie dva týždne nebudú sláviť sväté omše po celom Slovensku, ani v našom UPeCe, znamená to, že sa ani v nedeľu nestretneme na katechéze. Avšak to neznamená, že nemôžeme byť vytrvalí v plnení našej pôstnej aktivity.

Pre rýchle zopakovanie:

  1. týždeň sme robili dobré skutky (viac ako bežne) a modlili sme sa za deti v Európe
  2. týždeň sme sa zriekli elektroniky a modlili sme sa za deti v Ázii

Na našej mape sveta, ktorú každý týždeň nesieme ako obetný dar, sme zaplavili tieto svetadiely našimi kvapkami lásky a modlitbami, čo sme si tiež ukázali na rozlievaní farebnej vody do pohárov… rozdali sme tak do sveta kúsok seba.

Na najbližší týždeň sme mali pre Vás prichystanú krížovú cestu za deti v Afrike (http://misijnediela.sk/wp-content/uploads/2019/01/misijna-KC-post-2019-PDF.pdf), ktoré nemajú vzdelanie a ani čo jesť, trpia rôznymi chorobami, či nemajú strechu nad hlavou. Preto sa nasledujúci týždeň rozdeľte so súrodencom s každou mňamkou, ktorú Vám rodičia pripravia a krížovú cestu sa pomodlite spoločne s rodičmi doma.

O mapu sveta, či rozlievanie našej modlitby do pohárov (celého sveta) sa báť nemusíte. Spoločne ich naplníme na najbližšej katechéze. Takisto potom budeme pokračovať aj v modlitbe a v plnení ďalších pôstnych predsavzatí. Dovtedy však obetujme naše modlitby za celý svet a aktuálnu situáciu. 

V modlitbe na Vás myslia Vaši animátori detských katechéz