Verbisti pozývajú mužov vo veku od 18 do 30 rokov na duchovnú obnovu v Misijnom dome Arnolda Janssena v Petržalke, ktorá sa uskutoční v dňoch 10.-12. máj 2024. Téma obnovy je „Muž, čo nestratil nádej“ a bude ju viesť P. Tomáš Gerboc SVD so spolubratmi. Registrácia je možná do 9. mája 2024 na adrese: smisionarmi@gmail.com