Najčastejšie kladené otázky

Pre koho je určená predmanželská príprava?

Predmanželská príprava je určená pre páry, ktoré uvažujú, že spolu uzavrú sviatosť manželstva. Nie je nevyhnutné, aby obaja snúbenci boli katolíci. Predmanželskú prípravu môže absolvovať ktokoľvek, teda aj nepokrstení alebo príslušníci iných cirkví.

Ako sa môžem registrovať?

Registrácia je možná cez tento formulár vždy iba na najbližší voľný (nie obsadený) termín prípravy.

Dostanem po skončení potvrdenie o absolvovaní predmanželskej prípravy?

Áno, na konci po príprave dostane každý pár potvrdenie o jej absolvovaní.

Ako dlho je toto potvrdenie platné?

Platnosť tohto potvrdenia nie je špecificky stanovená.

Je k dispozícii aj ubytovanie a strava?

Ubytovanie v UPeCe nie je možné. Každý účastník predmanželskej prípravy si musí zabezpečiť ubytovanie sám a na vlastné náklady. Rovnako je to aj so stravou. V areáli internátov UK sa nachádza veľká jedáleň Eat&Meat

Ako často sa koná predmanželská príprava v UPeCe?

Predmanželská príprava v UPeCe sa koná v termínoch, ktoré sú zverejnené vyššie. Počet účastníkov je limitovaný. Presný termín najbližšej prípravy je vždy zverejnený na našej webovej stránke.

Je v UPeCe možnosť aj individuálnej predmanželskej prípravy?

Nie, táto možnosť u nás nie je možná. S individuálnymi prípravami je potrebné obrátiť sa na iných kňazov (najlepšie sa informovať u kňaza, ktorý bude pár sobášiť). Predmanželskú prípravu sa odporúča absolvovať aspoň pol roka až rok pred svadbou, ale nie je to podmienka.

Je možné zúčastniť sa predmanželskej prípravy, ak nepochádzam z Bratislavy a jej okolia? 

Áno, zúčastniť sa predmanželskej prípravy sa môže osoba z ktorejkoľvek časti Slovenska, ba dokonca sveta.

Prebiehajú predmanželské prípravy aj v angličtine, prípadne inom cudzom jazyku? 

Nie. Predmanželská príprava je len v slovenskom jazyku. Účastníci dostanú pri registrácii pracovné listy, ktoré sú v slovenskom aj v anglickom jazyku. Zahraniční účastníci tak budú mať potrebné materiály pred sebou.